rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 9 (345) z dnia 10.05.2013

Zasady zaokrąglania kwot przy rozliczaniu podatku VAT

Wśród obowiązków podatników VAT czynnych należy wymienić m.in. prowadzenie ewidencji sprzedaży, ewidencji zakupu, a także wystawianie faktur i składanie deklaracji dla potrzeb podatku VAT. W praktyce podatnicy często mają problemy z właściwym zaokrąglaniem kwot wykazywanych na dokumentach związanych z rozliczaniem tego podatku. Zasady zaokrągleń, jakie stosuje się rozliczając podatek VAT wynikają z dwóch aktów prawnych, a mianowicie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), czyli ustawy ogólnej, odnoszącej się do wszystkich podatków oraz z rozporządzenia w sprawie faktur.

1. Jakie wartości wpisuje się na fakturach i w ewidencjach VAT?

Szczegółowe zasady wystawiania faktur określa rozporządzenie w sprawie faktur. Zgodnie z treścią § 5 ust. 7 tego rozporządzenia, kwoty wykazane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Zatem zasadą jest, że na wystawianych fakturach nie zaokrągla się kwot w niej wykazywanych do pełnych złotych.

Podstawą wpisu do rejestrów (sprzedaży i zakupów) prowadzonych na potrzeby VAT są wystawiane i otrzymywane przez podatnika faktury. Ponieważ kwoty wykazywane na fakturach na mocy rozporządzenia w sprawie faktur zaokrąglane są do pełnych groszy, to w konsekwencji w ewidencjach dotyczących rozliczania podatku VAT wszelkie wartości także wykazywane są z dokładnością do 1 grosza.


2. Zaokrąglenia kwot w deklaracjach VAT

Aby określić prawidłową wartość zobowiązania podatkowego (bądź nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) za dany okres rozliczeniowy, podatnicy na koniec tego okresu rozliczeniowego odpowiednio sumują dane wykazane w ewidencji i "przenoszą" określone wartości do deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Przy sporządzaniu deklaracji VAT należy jednak pamiętać, że w kwestii zaokrągleń wykazywanych wartości zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 63 § 1 tej ustawy, m.in. podstawę opodatkowania i kwotę podatku (z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają tu zastosowania) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Przykład

Podatnik w ewidencji sprzedaży za kwiecień 2013 r. wykazał sprzedaż opodatkowaną 8% stawką VAT w wysokości netto 15.398,23 zł oraz VAT należny w wysokości 1.231,86 zł.

Stosując zasady zaokrąglania kwot określone w Ordynacji podatkowej, w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc spółka powinna wykazać wartość netto sprzedaży w wysokości 15.398 zł, oraz podatek VAT w kwocie 1.232 zł.

Aby podatnicy nie mieli żadnych wątpliwości co do prawidłowości wypełnianych przez nich poszczególnych pozycji deklaracji, w objaśnieniach ogólnych do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D stanowiących załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 394), wskazany został - tak samo jak w art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej - sposób zaokrąglania kwot z poszczególnych pozycji deklaracji.

Ponieważ do deklaracji VAT podatnik przenosi kwoty wykazane w ewidencji po ich zaokrągleniu do pełnych złotych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, może się zdarzyć sytuacja, że zaokrąglona (do pełnego złotego) kwota podstawy opodatkowania wykazana w rejestrze VAT, przemnożona przez stawkę podatku, będzie różniła się o 1 zł od kwoty podatku wykazanego w ewidencji (po zaokrągleniu).

Należy jednak pamiętać, że do deklaracji VAT podatnik powinien przenieść dane liczbowe wynikające z podsumowania ewidencji prowadzonych na potrzeby VAT, których podstawę opodatkowania i kwotę VAT zaokrągla się zgodnie z Ordynacją podatkową.

W takiej sytuacji, aby uniknąć konieczności ewentualnego wyjaśniania niezgodności z organem podatkowym podatnicy mogą w deklaracji zamieścić dodatkową informację, że podane w niej kwoty są zgodne z prowadzoną ewidencją. Na jej podstawie urząd skarbowy zaakceptuje zadeklarowane kwoty, bez żądania dodatkowych wyjaśnień na temat zaistniałej różnicy.


3. Czy odsetki od zaległości podlegają zaokrągleniu?

Podatnik, który nieterminowo reguluje zobowiązania podatkowe naraża się na konsekwencje finansowe w postaci konieczności zapłaty odsetek od tych zaległości. Wpłacane przez podatników odsetki także - podobnie jak kwoty podatku - podlegają zaokrągleniu. Zastosowanie w tym przypadku znajduje przepis art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, stanowiący o zaokrąglaniu odsetek za zwłokę do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy - podwyższa się do pełnych złotych, natomiast końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się.

Przykład

W deklaracji VAT-7 za grudzień 2012 r. podatnik zaniżył kwotę zobowiązania podatkowego. W kwietniu 2013 r. uregulował zaległość podatkową i obliczył, że powinien uiścić odsetki od tej zaległości w wysokości 4.256,65 zł. Odsetki należy zaokrąglić w górę do pełnych złotych, co oznacza, że podatnik powinien wpłacić na rachunek urzędu skarbowego kwotę 4.257 zł.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.