rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 23 (455) z dnia 10.12.2017

Działalność zwolniona z VAT a obowiązek przesyłania JPK_VAT

Czy prowadząc wyłącznie działalność zwolnioną przedmiotowo z VAT, będę miał od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania plików JPK_VAT?

JPK_VAT jest zestawem informacji o zakupach i sprzedaży danego podatnika za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym składzie i formacie w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (nawet wówczas, gdy podatnik rozlicza podatek VAT kwartalnie).

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, będą mieli obowiązek jej prowadzenia w formie elektronicznej (w postaci JPK) przy użyciu programów komputerowych.

W myśl art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Jak wynika z powyższego przepisu, podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT nie muszą prowadzić ewidencji VAT.

Reasumując, podatnik, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT nie będzie zobowiązany do przesyłania informacji o ewidencji VAT w postaci JPK.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60