rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017

Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

Mam zawieszoną działalność gospodarczą. Nie jestem podatnikiem VAT czynnym. Obecnie zamierzam działalność tę wznowić i poszerzyć o sprzedaż używanych samochodów osobowych (będę je sprzedawał na zasadzie VAT marża). W związku z tym muszę dokonać rejestracji jako podatnik VAT. W której pozycji zgłoszenia VAT-R zamieścić informację o wyborze VAT marża?

Obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R ciąży na podatnikach podatku VAT. Wynika to z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R nie mają jednak obowiązku składać m.in. drobni przedsiębiorcy, czyli podatnicy, którzy mogą korzystać ze zwolnienia z VAT o charakterze podmiotowym. Zwolnienie to dotyczy podatników, u których sprzedaż nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Również podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego, mogą być podmiotowo zwolnieni z VAT, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł. Przy czym ustawodawca w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT wskazał czynności, których wykonywanie nie pozwala na korzystanie przez podatnika ze zwolnienia podmiotowego. W katalogu tych czynności jest wymieniona m.in. sprzedaż towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, czyli samochodów (nie dotyczy to sprzedaży samochodów będących środkami trwałymi firmy).

Sprzedaż towarów używanych, np. samochodów, nabytych w celu odprzedaży, może być opodatkowana na zasadach ogólnych lub według procedury szczególnej - VAT marża. Jednak ten drugi sposób opodatkowania sprzedaży możliwy jest po spełnieniu warunków wskazanych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT. Chodzi tu o sytuacje, gdy towar będący przedmiotem odprzedaży podatnik nabył m.in. od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub podatku od wartości dodanej.

Warto dodać, że w przypadku stosowania opodatkowania na zasadzie marży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Zatem w sytuacji, gdy podatnik dotychczas korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT zamierza poszerzyć działalność o sprzedaż używanych samochodów, musi dokonać zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT czynny.

Zgłoszenie VAT-R należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego w formie drukowanej lub przesłać elektronicznie przed dniem utraty prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT. Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego" i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie. W druku VAT-R podatnik ma obowiązek podać szereg istotnych informacji, np. czy będzie korzystał ze statusu "małego podatnika" i rozliczał się metodą kasową, czy będzie składał deklaracje za okresy kwartalne, czy miesięczne. Wśród tych informacji nie ma obowiązku podawać, że przy sprzedaży towarów używanych będzie stosował szczególną metodę opodatkowania VAT marża.

Przykład

Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT od 15 października 2017 r. zamierza poszerzyć prowadzenie działalności o sprzedaż używanych samochodów osobowych. W związku z tym jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przed dniem 15 października. Podatnik zamierza podatek VAT rozliczać za okresy miesięczne. Formularz VAT-R w części C wypełnił następująco:

Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60