rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Usługi prywatnego nauczania a VAT

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Z wykształcenia jestem matematykiem bez przygotowania pedagogicznego (nie jestem nauczycielem). Zamierzam udzielać korepetycji z matematyki. W jaki sposób powinienem rozliczać uzyskany obrót z tego tytułu?

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zgodnie z powyższą definicją, usługi udzielania korepetycji są działalnością gospodarczą, co do zasady, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jeśli jednak usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone są przez nauczycieli, to na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 podlegają zwolnieniu z VAT.

Zauważyć należy, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków wyklucza możliwość jego zastosowania.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że świadczone przez podatnika usługi polegające na prowadzeniu nauki prywatnego nauczania nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. W przypadku świadczenia tych usług nie została bowiem spełniona przesłanka podmiotowa, bowiem jak wynika z pytania - podatnik nie jest nauczycielem. W takiej sytuacji świadczone przez podatnika usługi w zakresie prywatnego nauczania podlegają opodatkowaniu stawką podstawową - w wysokości 23%.

Zatem podatnik, który jak wynika z pytania, prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą i rozlicza VAT w miesięcznych (bądź kwartalnych) deklaracjach, decydując o poszerzeniu swojej działalności o usługi edukacyjne, czynności te wykazać musi w tej samej deklaracji VAT, w której rozlicza dotychczas prowadzoną działalność gospodarczą.

Reasumując

Usługi w zakresie edukacji stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Podatnik, który poszerzy prowadzoną działalność o usługi prywatnego nauczania, powinien wszystkie wykonywane czynności rozliczać w jednej deklaracji VAT.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60