rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017

Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostradą

Podatnik, świadczący usługi transportu, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z paragonu fiskalnego dokumentującego przejazd samochodu autostradą. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2017 r., nr 0461-ITPP2.4512.977.2016.1.AD.

Z wnioskiem do organu podatkowego zwrócił się podatnik prowadzący działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi transportowe. Wykonując usługę na rzecz swojego zleceniodawcy, często korzysta z przejazdu płatnymi autostradami. Jako dowód zapłaty za przejazd autostradami płatnymi otrzymuje paragony fiskalne. Podatnik od organu podatkowego oczekiwał potwierdzenia, że ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z tych paragonów fiskalnych.

Organ podatkowy przypomniał, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Co do zasady, podstawą odliczenia VAT są faktury. Niektóre dokumenty traktowane są jednak na równi z fakturami. Dotyczy to m.in. dokumentów potwierdzających przejazd autostradą płatną, o ile zawierają dane określone w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur. Z przepisu tego wynika, że faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:

 • numer i datę wystawienia,
   
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
   
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
   
 • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
   
 • kwotę podatku,
   
 • kwotę należności ogółem.

Reasumując, organ stwierdził, że skoro otrzymane przez podatnika paragony fiskalne zawierają ww. informacje, ma on prawo uznać je za faktury dokumentujące przejazd autostradami płatnymi w kraju. W konsekwencji, skoro przedmiotowy wydatek związany jest z działalnością opodatkowaną (tj. ze świadczonymi usługami transportowymi), podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z paragonu fiskalnego dokumentującego przejazd autostradą samochodu, o ile nie wystąpiły ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o VAT (w przepisie tym ustawodawca wymienia sytuacje, w których podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego).

W kontekście omawianej interpretacji należy pamiętać o ustawowych ograniczeniach w odliczaniu VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. W myśl bowiem art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnik ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury. Oznacza to, że w sytuacji, gdy poniesiony wydatek na przejazd autostradą związany jest z pojazdem samochodowym wykorzystywanym przez podatnika do celów "mieszanych", to od takiego wydatku przysługuje jedynie ograniczone do 50% prawo do odliczenia VAT.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60