rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017

Częściowe odliczenie VAT przez małego podatnika

Mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową zapłacił część należności wynikającej z faktury zakupu towaru. Czy z częściowo opłaconej faktury może odliczyć VAT (w części) czy dopiero po zapłacie całej kwoty?

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi. Stanowi o tym art. 86 ust. 10e ustawy o VAT.

Należy wskazać, że przez "zapłatę", o której mowa w powołanym przepisie - w świetle wyjaśnień organów podatkowych - należy rozumieć całkowite lub częściowe uregulowanie należności (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 czerwca 2014 r., nr IBPP2/443-266/14/WN).

Inaczej rzecz ujmując mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową mają prawo do odliczania podatku VAT w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulują całość lub część należności za towar lub usługę. Odliczenie przysługuje w takiej części, w jakiej uregulowali należność.

Należy pamiętać, że jeżeli mały podatnik nie odliczy podatku naliczonego w terminie określonym w art. 86 ust. 10e ustawy o VAT, czyli w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty za nabyte towary czy usługi, ma możliwość skorzystania z tego prawa w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Takie rozwiązanie przewiduje art. 86 ust. 11 ustawy o VAT.

Odliczenie w terminie późniejszym niż wskazany powyżej możliwe jest z kolei wyłącznie poprzez dokonanie korekty deklaracji VAT na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT - czyli nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60