rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017

Częściowe odliczenie VAT przez małego podatnika

Mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową zapłacił część należności wynikającej z faktury zakupu towaru. Czy z częściowo opłaconej faktury może odliczyć VAT (w części) czy dopiero po zapłacie całej kwoty?

Częściowe odliczenie VAT przez małego podatnika
rys. Częściowe odliczenie VAT przez małego podatnika

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi. Stanowi o tym art. 86 ust. 10e ustawy o VAT.

Należy wskazać, że przez "zapłatę", o której mowa w powołanym przepisie - w świetle wyjaśnień organów podatkowych - należy rozumieć całkowite lub częściowe uregulowanie należności (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 czerwca 2014 r., nr IBPP2/443-266/14/WN).

Inaczej rzecz ujmując mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową mają prawo do odliczania podatku VAT w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulują całość lub część należności za towar lub usługę. Odliczenie przysługuje w takiej części, w jakiej uregulowali należność.

Należy pamiętać, że jeżeli mały podatnik nie odliczy podatku naliczonego w terminie określonym w art. 86 ust. 10e ustawy o VAT, czyli w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty za nabyte towary czy usługi, ma możliwość skorzystania z tego prawa w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Takie rozwiązanie przewiduje art. 86 ust. 11 ustawy o VAT.

Odliczenie w terminie późniejszym niż wskazany powyżej możliwe jest z kolei wyłącznie poprzez dokonanie korekty deklaracji VAT na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT - czyli nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60