rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 18 (426) z dnia 20.09.2016

Montaż skrzynek pocztowych w budynkach mieszkalnych

Montujemy skrzynki pocztowe w budynkach mieszkalnych (sklasyfikowanych PKOB 112). Czy możemy tę usługę opodatkować 8% stawką VAT?

Montaż skrzynek pocztowych w budynkach mieszkalnych a stawka VAT
rys. Montaż skrzynek pocztowych w budynkach mieszkalnych a stawka VAT

Na mocy art. 41 ust. 12 ustawy o VAT obniżona do 8% stawka VAT przysługuje na dostawę, budowę, remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym to - w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy - obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12b.

Klasyfikacje Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
dostępna jest w serwisie
www.klasyfikacje.gofin.pl

Nie zalicza się do niego:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
   
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Ponadto w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie stawek określona została 8% stawka podatku na:

1) roboty konserwacyjne dotyczące budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

2) roboty konserwacyjne dotyczące:

  • obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
    
  • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia przez roboty konserwacyjne, o których mowa, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont. Ich celem jest zabezpieczenie przed zużyciem, zniszczeniem oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania użytkowanych elementów obiektów i ich części.

W przypadku robót konserwacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, obniżonej stawki VAT nie stosuje się jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania tych robót przekracza 50% tej podstawy (§ 3 ust. 3 rozporządzenia).

Biorąc pod uwagę ww. przepisy, należy stwierdzić, że skrzynka pocztowa nie jest elementem konstrukcyjnym budynku, a jedynie częścią jego wyposażenia. W związku z tym montażu skrzynki pocztowej nie można zaliczyć do usług budowy, remontu czy konserwacji w rozumieniu przytoczonych powyżej przepisów. Montaż skrzynki pocztowej w budynku mieszkalnym podlega więc opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23%.

Takie też stanowisko prezentuje Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacjach indywidualnych z 1 września 2014 r., nr ITPP1/443-614/14/BK oraz z 23 września 2013 r., nr ITPP1/443-528/13/AP. W tej drugiej czytamy m.in.: "(...) Czynności polegające na naprawie i wymianie na nowe skrzynek pocztowych są w istocie zaopatrywaniem budynku w elementy wyposażenia. Skrzynki pocztowe, jak zauważył sam Wnioskodawca, nie stanowią elementu konstrukcyjnego budynku i można je zamontować w innym miejscu, bez uszczerbku dla ich funkcji użytkowych. Czynności montażu skrzynek pocztowych nie można też zaliczyć do remontów, czy też robót konserwacyjnych. Byłoby to bowiem niedopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej, która jest wyłączona w odniesieniu do przepisów mających charakter wyjątkowy, a takimi są właśnie normy statuujące możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej.

Wobec powyższego, świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na naprawie skrzynek pocztowych oraz wymianie całkowicie zniszczonych skrzynek pocztowych na nowe, podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 23% VAT. (...)"

Reasumując

Usługa montażu skrzynek pocztowych w budynkach mieszkalnych nie jest budową, remontem ani konserwacją w rozumieniu ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych, w związku z czym podlega opodatkowaniu stawką podstawową 23%.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60