rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 9 (417) z dnia 10.05.2016

Obowiązek podatkowy w imporcie usług opłaconych przed ich wykonaniem

Otrzymaliśmy w styczniu br. fakturę od brytyjskiego kontrahenta wystawioną 30 listopada 2015 r., za usługi elektroniczne, które obejmują okres od października 2015 r. do września 2016 r. Termin płatności został ustalony na 14 grudnia 2015 r., ale zapłaty dokonaliśmy dopiero 11 stycznia br. Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych usług?

Dla importu usług obowiązek podatkowy powstaje generalnie w tych samych terminach, co w przypadku usług świadczonych przez podmioty krajowe, czyli z chwilą wykonania usługi.

Jeżeli usługa przyjmowana jest częściowo i dla każdej części określono zapłatę, usługę uznaje się za wykonaną, a to znaczy, że od tej części powstaje obowiązek podatkowy.

Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Jeśli przed wykonaniem usługi nabywca uiszcza zaliczkę (przedpłatę, ratę, itp.) - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej uiszczenia.

Usługa opisana w pytaniu świadczona będzie przez okres 12 miesięcy, tj. od października 2015 r. do września 2016 r. (czyli przez okres nieprzekraczający roku). Jest to usługa o charakterze ciągłym, która zostanie wykonana dopiero we wrześniu br. Jednak termin płatności został ustalony na 14 grudnia 2015 r., czyli przez zakończeniem świadczenia tej usługi. Przy czym płatności dokonano 11 stycznia br. Datę powstania obowiązku podatkowego będzie więc wyznaczał dzień uiszczenia zapłaty, który jest wcześniejszy niż data wykonania tych usług.

Reasumując

W sytuacji opisanej przez Czytelnika należy przyjąć, że obowiązek podatkowy powstał z chwilą dokonania zapłaty, tj. 11 stycznia 2016 r., czyli z chwilą uiszczenia należności przez polskiego usługobiorcę.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60