rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016

Ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego, gdy klient dokonuje zapłaty na rachunek powierniczy

Deweloper buduje budynki wielomieszkaniowe. Klienci wpłacają środki na rachunek powierniczy (zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego). Czy wpływ pieniędzy na ten rachunek należy traktować jak zaliczkę? Czy w dniu ich wpływu na ww. rachunek należy wykazać obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowego, gdy klient dokonuje zapłaty na rachunek powierniczy
rys. Obowiązek podatkowego, gdy klient dokonuje zapłaty na rachunek powierniczy
Nie. Wpływ pieniędzy na rachunek powierniczy jest neutralny dla celów VAT i nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku sprzedaży nieruchomości obowiązek podatkowy ustala się zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Powstaje on zatem z chwilą dokonania dostawy. Jeżeli jednak wcześniej otrzymano całość lub część zapłaty (w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej wpłaty (w odniesieniu do otrzymanej kwoty - patrz: art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

W przypadku, gdy nieruchomość jest sprzedawana przez dewelopera, nabywcy często wpłacają pieniądze na tzw. rachunek powierniczy. Pojawia się pytanie, czy wpłaty na taki rachunek, dokonane przed sprzedażą nieruchomości, należy potraktować jak zaliczki i je opodatkować?

Środki zgromadzone na rachunku powierniczym nie stanowią środków, którymi posiadacz rachunku może swobodnie dysponować. Stąd też organy podatkowe przyjmują, że do momentu uwolnienia środków zgromadzonych na ww. rachunku, poszczególne płatności mają charakter nieostateczny, warunkowy. Nie stanowią one zatem ani zaliczki, ani częściowej płatności. Do czasu ich "uwolnienia" (tj. możliwości swobodnego nimi rozporządzania), wpłaty takie nie podlegają więc opodatkowaniu VAT. Tak uznał np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 sierpnia 2015 r., nr IPPP1/4512-745/15-2/AŻ, czy Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 15 września 2014 r., nr ILPP2/443-680/14-2/MN. W tych interpretacjach czytamy:

"(...) z uwagi na specyfikę funkcjonowania rachunku powierniczego - środków wpływających na rachunek powierniczy nie można zaliczyć do przedpłat, zaliczek, zadatków, rat wymienionych w art. 19a ust. 8 ustawy (z chwilą ich wpłacania posiadacz rachunku nie ma możliwości rozporządzania nimi), bowiem decydującym kryterium dla uznania wpłacanych kwot na rachunek powierniczy jest fakt, czy środki te zostały postawione do dyspozycji posiadacza rachunku, w ten sposób, że może on nimi swobodnie dysponować. Dopiero możliwość swobodnego dysponowania wpłaconymi środkami na rachunek powierniczy powoduje, że wpłacone kwoty uznaje się za zaliczkę, przedpłatę. (...)"

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60