rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Prawo do ulgi internetowej w zeznaniu za 2017 r.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2017 r. pracuję na podstawie umowy o pracę i osiągam z tego tytułu przychody, które rozliczę w zeznaniu podatkowym PIT-37. W 2017 r. ponosiłem także wydatki na internet. Jakie warunki trzeba spełnić, aby w rozliczeniu rocznym za 2017 r. skorzystać z ulgi internetowej?

Z możliwości odliczenia od dochodów w zeznaniu rocznym za 2017 r. ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Odliczenie to jest możliwe wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego typu odliczenia.


760 zł - roczny limit odliczenia z tytułu ulgi internetowej.


Poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet wydatki wymagają udokumentowania. Odliczeniu od dochodu w ramach omawianej ulgi podlega kwota faktycznie zapłaconych na ten cel wydatków, jednak nie więcej niż 760 zł. Podatnik powinien posiadać dokument stwierdzający poniesienie wydatku, z którego wynikają: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty (art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o pdof).

Odliczenie wskazanej ulgi jest jednak możliwe, gdy wydatki za użytkowanie sieci Internet nie zostały przez podatnika zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu/dochodu albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zatem w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2017 r. Czytelnik będzie miał prawo odliczyć od uzyskanego dochodu wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, jeśli nie korzystał z takiego odliczenia w latach wcześniejszych bądź po raz pierwszy skorzystał z odliczenia takich wydatków w zeznaniu podatkowym za 2016 r. W takiej sytuacji odliczeniu od dochodu będzie podlegała kwota faktycznie poniesionych na ten cel wydatków, jednak nie więcej niż 760 zł, pod warunkiem że Czytelnik posiada dokumenty zawierające wymienione wcześniej dane.

Z omawianego odliczenia Czytelnik skorzysta bez względu na to, czy użytkował sieć internetową za pomocą stałego łącza internetowego, czy bezprzewodowo. Należy jednak podkreślić, że w zakresie tej ulgi nie mieszczą się wydatki na zakup sprzętu, komponentów sieci oraz instalację, rozbudowę i modernizację, bieżące utrzymanie (czyli serwis), opłatę aktywacyjną, która jest jedynie opłatą za aktywowanie łącza.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60