rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023

Czy płatnik może wystawić podatnikowi dwie informacje PIT-11 za dany rok podatkowy?

Spółka zatrudnia pracowników i zleceniobiorców. Jako płatnik od wynagrodzeń tych osób nalicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosując do tych wyliczeń system kadrowo-płacowy. Od lipca 2023 r. spółka korzysta z usług firmy zewnętrznej, która przejęła rozliczanie wynagrodzeń. Czy po zakończeniu 2023 r. spółka będzie mogła przekazać każdemu z pracowników i zleceniobiorców po dwie informacje PIT-11, wystawione z systemu kadrowo-płacowego spółki i systemu firmy zewnętrznej, gdyż migracja i scalenie danych z tych systemów będzie niemożliwe?

W świetle wyjaśnień KIS, zasadniczo płatnik ma obowiązek wystawienia jednej informacji PIT-11 po zakończeniu roku.

Obowiązek sporządzenia i przesłania PIT-11

Obowiązek sporządzenia i przesłania podatnikom (tu: pracownikom i zleceniobiorcom) oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 nakłada art. 39 ust. 1art. 42 ust. 2 ustawy o PDOF. Na podstawie tych przepisów:

 • zakłady pracy będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, dokonujące m.in. wypłat ze stosunku pracy pracownikom,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują m.in. świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście zleceniobiorcom

- od których pobierają zaliczki na podatek dochodowy, są obowiązane przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, imienne informacje (PIT-11), sporządzone według ustalonego wzoru.

]
Wzór informacji PIT-11 dostępny w dziale Podatek dochodowy w Programie DRUKI Gofin

Informację PIT-11 składa się w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatników, do których ma zastosowanie ograniczony obowiązek podatkowy, informację tę składa się w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Informację PIT-11 składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 45ba ustawy o PDOF).

Termin przesłania informacji PIT-11 do urzędu skarbowego upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, natomiast podatnikowi przekazuje się ją do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem ww. terminów, obowiązek przesłania informacji PIT-11 jest wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności (art. 42g ust. 2 ustawy o PDOF). Jeżeli natomiast obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, pracodawca - na sporządzony na piśmie wniosek pracownika - jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu imiennej informacji PIT-11 w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku (art. 39 ust. 2 ww. ustawy).

Płatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych (art. 80 § 2 ustawy - Kodeks karny skarbowy).

Wystawienie podatnikowi dwóch informacji PIT-11 za rok podatkowy

Jak wynika z pytania pracodawca zastanawia się, czy będzie mógł przekazać pracownikom oraz zleceniobiorcom po dwie informacje PIT-11 za rok podatkowy z uwagi na "zmianę" systemu kadrowo-płacowego. Do takiej sytuacji odniósł się Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 30 maja 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.270.2023.1.KF. Uznał w niej, że co do zasady, po zakończeniu roku podatkowego płatnik ma obowiązek wystawienia jednej informacji PIT-11. Jak czytamy w tej interpretacji:

Dla Prenumeratorów GOFIN

"(...) Informację (PIT-11 - przyp. red.) przekazuje się, co do zasady, po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy. Informacja dotyczy całego roku podatkowego - nie należy zatem wystawiać wielu PIT-11 osobno za różne okresy związane z wykonywaniem funkcji płatnika przez ten sam podmiot.

(...) wyłącznie w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym stosunek pracy, a tym samym obowiązek poboru zaliczek ustał i pracownik złożył wniosek, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ww. ustawy (o PDOF - przyp. red.) oraz jednocześnie w tym samym roku ponownie powstał obowiązek poboru zaliczek w stosunku do tego samego pracownika (np. zawarto kolejną umowę o pracę z tym samym pracownikiem), możliwe jest wystawienie więcej niż jednej informacji PIT-11 przez tego samego płatnika dla tego samego pracownika.

(...) Zatem to wyłącznie z inicjatywy pracownika (na wniosek składany zgodnie z art. 39 ust. 2 ww. ustawy) może dojść do sytuacji, gdy płatnik wystawi dla jednej osoby kilka (2 lub więcej) informacji PIT-11 za dany rok podatkowy. W pozostałych przypadkach płatnik dla danego podatnika wystawia po zakończeniu roku podatkowego tylko jedną informację PIT-11 obejmującą wszystkie przychody i pobrane zaliczki na podatek dochodowy.

(...) Nieprawidłowe jest (...) Państwa stwierdzenie, że mogą Państwo wystawić dwie informacje PIT-11 za dany rok podatkowy z jakiegokolwiek powodu, jeżeli widzą Państwo taką potrzebę. Również wskazywane przez Państwa ewentualne problemy techniczne związane z migracją danych z jednego systemu do drugiego, pozostają bez wpływu na powyższy obowiązek dotyczący wystawienia po zakończeniu roku podatkowego jednej informacji PIT-11 obejmującej wszystkie uzyskane przez danego Pracownika przychody oraz pobrane zaliczki na podatek dochodowy. (...)"

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.