rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 1.08.2020

Opodatkowanie zasiłku macierzyńskiego

Pracownica przed porodem pobierała zasiłek chorobowy. 1 lipca 2020 r. urodziła dziecko i obecnie otrzymuje zasiłek macierzyński wypłacany przez zakład pracy. Jak obliczyć zaliczkę na podatek od zasiłku macierzyńskiego? Czy przy jej obliczaniu powinniśmy uwzględniać koszty uzyskania przychodów oraz kwotę zmniejszającą podatek?

Zaliczkę na podatek od zasiłku macierzyńskiego oblicza się na takich samych zasadach jak od zasiłku chorobowego. Oznacza to, że nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, a kwotę zmniejszającą podatek stosuje się, jeżeli pracownica złożyła pracodawcy oświadczenie PIT-2.

Zakład pracy od wypłacanych pracownicy zasiłków z ubezpieczenia społecznego, np. zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, obowiązany jest obliczać i pobierać w ciągu roku miesięczne zaliczki na podatek dochodowy (art. 31 updof). Zasady ich obliczania zawiera art. 32 updof. Są one takie same dla zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Z przepisu tego wynika, że obliczając zaliczkę na podatek, pracodawca uwzględnia m.in. zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Koszty takie przysługują, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Ich wysokość została określona w art. 22 ust. 2 pkt 1 i 3 updof. I tak, podstawowe koszty uzyskania przychodów wynoszą 250 zł miesięcznie, natomiast koszty podwyższone - 300 zł miesięcznie. Te ostatnie stosuje się, gdy pracownik złoży oświadczenie, że miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę. Przy czym koszty podwyższone nie przysługują, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Aktywne druki i formularze Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów dostępne jest w programie DRUKI Gofin

Koszty uzyskania przychodów przysługują pracownikom z tytułu uzyskiwania przez nich przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Natomiast zasiłki z ubezpieczenia społecznego, w tym zasiłek macierzyński, zalicza się do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 updof. Zatem pracownicze koszty nie mogą być stosowane w odniesieniu do zasiłku macierzyńskiego (jak i zasiłku chorobowego). Tym samym w sytuacji gdy w danym miesiącu zakład pracy wypłaci pracownicy wyłącznie zasiłek macierzyński, to przy obliczaniu zaliczki na podatek od tego zasiłku nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodów. Gdyby jednak pracownica obok zasiłku otrzymała także należności stanowiące przychód ze stosunku pracy, to pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do wypłat stanowiących przychody ze stosunku pracy. Wówczas jednak wysokość zastosowanych kosztów nie może przekroczyć wysokości przychodu ze stosunku pracy.

Zwróć uwagę!

Koszty uzyskania przychodów przysługują pracownikowi niezależnie od tego, czy w danym miesiącu świadczył pracę, czy jej nie świadczył. Przesłanką warunkującą ich zastosowanie jest osiągnięcie przez pracownika w danym miesiącu przychodu zaliczanego do przychodu ze stosunku pracy.

Co do kwoty zmniejszającej podatek, to stosuje się ją, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożył zakładowi pracy oświadczenie PIT-2, w którym stwierdził, że:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
   
 • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
   
 • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podatek według skali podatkowej na podstawie art. 44 ust. 3 updof, tj. dochodów z działalności gospodarczej lub prywatnego najmu,
   
 • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
   
 • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Oświadczenia PIT-2 nie składa się co roku, jeżeli stan faktyczny wynikający z tego oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. Miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek to 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 updof. W 2020 r. jest to 43,76 zł miesięcznie (525,12 zł x 1/12).

Kwotę tę w 2020 r. stosuje się przy obliczaniu zaliczki na podatek za miesiące od stycznia do miesiąca, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę 85.528 zł. Za miesiące następujące po tym miesiącu - nie stosuje się kwoty zmniejszającej. Ponadto zakład pracy zaprzestaje stosowania kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli podatnik powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia.

Zatem przy obliczaniu zaliczki na podatek od zasiłku macierzyńskiego zakład pracy zastosuje kwotę zmniejszającą podatek, jeżeli pracownica złożyła mu w stosownym terminie oświadczenie PIT-2 i nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość jej stosowania.

Zasiłek macierzyński nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

Generalnie, aby obliczyć miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy, w pierwszej kolejności należy ustalić dochód. Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne. Zauważmy jednak, że w sytuacji gdy w danym miesiącu pracownica otrzyma wyłącznie zasiłek macierzyński, to koszty uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenia społeczne nie wystąpią. W tym przypadku przychód z tytułu zasiłku macierzyńskiego będzie stanowił dochód. Dochód ten (po zaokrągleniu do pełnych złotych) jest podstawą obliczenia zaliczki na podatek. Jeżeli pracownica złożyła płatnikowi oświadczenie PIT-2, to zaliczkę na podatek zmniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, tj. 43,76 zł.

Przykład

Pracownica 1 lipca 2020 r. urodziła dziecko. Za lipiec br. przysługuje jej zasiłek macierzyński w kwocie 3.123,45 zł. Z tytułu zasiłku macierzyńskiego koszty uzyskania przychodów nie przysługują. Pracownica złożyła pracodawcy PIT-2, dlatego przy obliczaniu zaliczki na podatek od tego zasiłku uwzględni on kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 43,76 zł. Zasiłek macierzyński nie podlega oskładkowaniu.

Obciążenia podatkowe będą przedstawiały się następująco:

Wiersz Wyszczególnienie Kwota (zł)
1 Zasiłek macierzyński 3.123,45
2 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 1) 3.123,00
3 Zaliczka na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych [(wiersz 2 x 17%) - 43,76 zł = 487,15 zł] 487,00
4 Do wypłaty (wiersz 1 - wiersz 3) 2.636,45

Obliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od zasiłku macierzyńskiego - checklista
ustal dochód i zaokrąglij go do pełnych złotych
oblicz zaliczkę na podatek według odpowiedniej stawki podatku i jeżeli posiadasz PIT-2, odejmij kwotę 43,76 zł; otrzymaną kwotę zaokrąglij do pełnych złotych
ustal kwotę do wypłaty, odejmując od kwoty zasiłku macierzyńskiego kwotę zaliczki na podatek

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.