rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Określenie wartości nagrody rzeczowej przekazanej pracownikowi

Pracownikom zatrudnionym na stanowisku przedstawiciela handlowego, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w pracy, wręczyliśmy premie w postaci nagród rzeczowych (ekspresów do kawy). Czy do przychodu pracownika ze stosunku pracy powinniśmy doliczyć wartość netto czy brutto tej nagrody? Zaznaczamy, że przy zakupie ekspresów odliczyliśmy VAT.

Zakład pracy powinien do przychodu pracownika doliczyć wartość nagrody rzeczowej (tu: ekspresu do kawy) w cenie jej nabycia, tj. kwotę brutto.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Przychodem są także świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wynika to z art. 12 ust. 1 updof. Zatem nagrody rzeczowe otrzymane przez pracowników osiągających najlepsze wyniki w pracy również należy uznać za przychód ze stosunku pracy.

Wartość tego przychodu podlega opodatkowaniu. W tym celu konieczne jest ustalenie wartości pieniężnej nagrody rzeczowej.

Do ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnych świadczeń przekazanych pracownikom należy stosować art. 12 ust. 2-3 updof. Na podstawie tych przepisów wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się:

  • według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców - jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy wchodzące w zakres działalności pracodawcy i świadczenia przysługują pracownikom na podstawie odrębnych przepisów,
     
  • na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania - w pozostałych przypadkach.

Z pytania wynika, że nagrody rzeczowe wręczane pracownikom nie wchodzą w zakres działalności pracodawcy, lecz zostały zakupione. Zatem do ustalenia wartości pieniężnej ekspresów do kawy należy wziąć pod uwagę cenę rynkową ekspresów tego samego modelu obowiązującą w czasie i miejscowości ich udostępnienia. W praktyce jest to wynikająca z faktury cena zakupu brutto, tj. wraz z zawartym w niej podatkiem od towarów i usług. Prawo pracodawcy do odliczenia naliczonego VAT przy zakupie ekspresów pozostaje bez wpływu na określenie wysokości przychodu pracownika. Tym samym w sytuacji opisanej w pytaniu płatnik powinien ustalić przychód pracownika w oparciu o cenę brutto określoną na fakturze dokumentującej zakup ekspresu.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60