rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017

Zasady opodatkowania zasiłku chorobowego zleceniobiorcy

W prowadzonej działalności gospodarczej zatrudniam na umowę zlecenia osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami. W lipcu 2017 r. jeden ze zleceniobiorców zachorował i przedłożył mi zwolnienie lekarskie. W związku z tym wypłacę mu zasiłek chorobowy. Czy od kwoty wypłaconego zasiłku jestem zobowiązany obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek na takich samych zasadach jak od wynagrodzenia z umowy zlecenia, którego wartość przekracza 200 zł?

Zleceniodawca nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek od wypłaconego zleceniobiorcy zasiłku chorobowego.

Wypłacając zasiłek chorobowy zleceniobiorcy, zleceniodawca chcąc prawidłowo wywiązać się z obowiązków płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych musi mieć na względzie przede wszystkim to, że zasiłki chorobowe i wynagrodzenia uzyskane na podstawie umowy zlecenia ustawa o pdof zalicza do dwóch różnych źródeł przychodów.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o pdof przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile zleceniobiorca nie osiąga ich w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się za przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Natomiast zasiłki chorobowe są przychodami z innych źródeł. Stosownie bowiem do art. 20 ust. 1 ustawy o pdof za przychody z innych źródeł uważa się m.in. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego. Do takich zasiłków zalicza się m.in. wypłacone zasiłki chorobowe (art. 20 ust. 2 ustawy o pdof).

Zasadą jest, że rolę płatnika zleceniodawca pełni w stosunku do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Ponieważ zasiłek chorobowy jest zaliczany do przychodów z innych źródeł, zleceniodawca nie pełni z tytułu wypłaty takiego świadczenia roli płatnika i nie pobiera zaliczki na podatek. Jest jednak zobowiązany na mocy art. 42a ustawy o pdof do sporządzenia po zakończeniu roku podatkowego informacji PIT-8C, w której wykaże wartość wypłaconego zasiłku. W terminie do końca lutego następnego roku podatkowego musi przekazać tę informację zleceniobiorcy. Z kolei urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania zleceniobiorcy informację tę zobowiązany jest przekazać:

  • do końca lutego roku następującego po roku podatkowym - gdy składana jest drogą elektroniczną,
     
  • do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym - gdy składana jest w formie dokumentu pisemnego.


Formularz informacji PIT-8C dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatki dochodowe.


W konsekwencji kwotę zasiłku chorobowego zleceniobiorca rozliczy w swoim zeznaniu wraz z pozostałymi przychodami opodatkowanymi według skali podatkowej.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60