rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (437) z dnia 1.03.2017

Czym kierować się przy wyborze formy opodatkowania prywatnego najmu?

Najem, który nie jest wykonywany w warunkach wskazujących na prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 updof, jak też którego przedmiotem nie są składniki majątku związane z taką działalnością, do celów podatkowych traktuje się jako samodzielne źródło przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 6 updof).

W zakresie opodatkowania dochodów/przychodów z tzw. prywatnego najmu podatnicy (wynajmujący) mogą stosować:

 • skalę podatkową albo
   
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

O atrakcyjności opodatkowania ryczałtem decyduje przede wszystkim stawka podatku, która wynosi 8,5% przychodu. Tymczasem zgodnie z obowiązującą skalą podatkową:

 • do dochodów mieszczących się w pierwszym progu podatkowym, tj. do kwoty 85.528 zł stawka podatku wynosi 18%,
   
 • od nadwyżki dochodów przekraczających tę kwotę, czyli objętych drugim przedziałem skali - stawka wynosi 32%.

Co istotne, nawet jeśli roczne dochody z najmu nie przekraczają kwoty 85.528 zł, to po zsumowaniu tych dochodów w zeznaniu podatkowym (PIT-36) z dochodami ze źródeł podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej osiąganymi z innych tytułów, może się okazać, że podatek należny za cały rok podatkowy trzeba wyliczyć przy zastosowaniu 32% stawki. Dodatkowo, w stanie prawnym obowiązującym od początku 2017 r., skutkiem uzyskania dochodów opodatkowanych według skali w wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego progu podatkowego, może być utrata (w części lub w całości) prawa do obniżenia podatku o kwotę zmniejszającą.

Pomimo wspomnianych konsekwencji stosowanie opodatkowania według skali podatkowej w odniesieniu do prywatnego najmu może być w konkretnych okolicznościach korzystniejsze dla wynajmujących. Decydują o tym różnice w sposobie ustalania podstawy opodatkowania.

Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych za podstawę obliczenia tego zryczałtowanego podatku przyjmuje się przychód bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Tak wynika z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.).

Z kolei przy opodatkowaniu według skali podatkowej, podstawę obliczenia zaliczek na podatek stanowi dochód, czyli różnica między przychodem z najmu a kosztami jego uzyskania ustalanymi na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z art. 22 updof. W rezultacie wynajmujący może pomniejszać przychód z prywatnego najmu w szczególności o wydatki poniesione na:

 • obsługę prawną najmu i poszukiwanie najemców, 
   
 • ubezpieczenie przedmiotu najmu,
   
 • spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup przedmiotu najmu,
   
 • remont przedmiotu oddanego w najem.

Należy też podkreślić, że w przypadku składników majątku uznawanych za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, zgodnie z definicją określoną w art. 22a ust. 1 i art. 22b ust. 1 updof, możliwe jest wykazywanie w kosztach najmu odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej tych składników. Oznacza to, że poprzez odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów z prywatnego najmu podatnicy mogą odnosić wydatki poniesione na zakup przedmiotu najmu. Tego rodzaju koszty mogą wpływać na wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu dochodów z prywatnego najmu, w szczególności przy najmie takich składników majątku jak lokale mieszkalne.

Warto dodać, że przepisy podatkowe dotyczące amortyzacji takich lokali oddanych w najem, dają podatnikom pewną swobodę wpływania na wysokość kosztów z tego tytułu. W określonych granicach mogą oni bowiem decydować o sposobie ustalenia wartości początkowej lokalu, metodzie amortyzacji czy wysokości stawki amortyzacyjnej (więcej o zasadach amortyzacji lokali mieszkalnych można przeczytać w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 2 z 2017 r., w artykule pt. "Amortyzacja nieruchomości lokalowych").

Co ważne, fakt dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej lokali mieszkalnych oddanych w prywatny najem będzie bez znaczenia, gdy wynajmujący dokonają zbycia takich lokali po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one nabyte lub wybudowane. Takie zdarzenie jest bowiem neutralne podatkowo. Gdyby jednak zbycie nastąpiło przed upływem wspomnianego terminu, wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych wpływać będzie na wysokość dochodu, który podatnicy będą musieli opodatkować. Z treści art. 30e ust. 2 updof wynika, że w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof, podstawą obliczenia podatku jest dochód. Stanowi go różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia takich nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 updof, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d updof, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 updof, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Podejmując decyzję w kwestii stosowania opodatkowania według skali podatkowej, warto również mieć na względzie, że możliwość obniżania przychodów z prywatnego najmu o koszty ich uzyskania może prowadzić do ustalenia straty podatkowej. Taką stratę, na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 updof, wynajmujący mogą rozliczać przez pięć kolejnych lat podatkowych, pomniejszając dochód uzyskiwany z tego źródła lub przychód (jeżeli zmienią formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany).

Przykład

Podatnik w 2016 r. zaciągnął kredyt i nabył mieszkanie, które od stycznia 2017 r. wynajął. Najemca jest obowiązany płacić miesięczny czynsz w wysokości 1.500 zł.


Przypadek I

Podatnik zdecydował, że od dochodu z prywatnego najmu będzie płacił podatek według skali podatkowej. Do kosztów uzyskania przychodów będzie przy tym zaliczał odpisy amortyzacyjne obliczane od wartości początkowej mieszkania w kwocie 270.000 zł, ustalonej według ceny nabycia, przy zastosowaniu indywidualnej rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 5% (przed nabyciem lokal był bowiem używany przez okres przekraczający 60 miesięcy - art. 22j ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 updof). Miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie zatem 1.125 zł.

Ponadto kosztem uzyskania przychodu z najmu będą opłacane przez podatnika odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu, których miesięczna wysokość wynosi 375 zł.

W tej sytuacji u podatnika nie wystąpi dochód do opodatkowania, gdyż miesięczny przychód z najmu po pomniejszeniu o miesięczne koszty uzyskania będzie zerowy: 1.500 zł - (1.125 zł + 375 zł).


Przypadek II

Podatnik wybrał opodatkowanie prywatnego najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt według stawki 8,5% musi obliczać od przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania. W tej sytuacji obciążenie z tytułu miesięcznego ryczałtu wyniesie (po zaokrągleniu) 128 zł. Zakładając, że podatnikowi nie przysługują odliczenia od przychodu i od ryczałtu, tak obliczoną kwotę podatku musi wpłacać na rachunek urzędu skarbowego.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.