rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017

Rozliczenie kosztowe opłaty sądowej

Kontrahent nie zapłacił przedsiębiorcy (osoba fizyczna) należności za zakupiony towar. Ponieważ kwota długu jest znaczna, przedsiębiorca (wierzyciel) postanowił dochodzić swoich praw w sądzie. Czy w związku z tym opłatę sądową od pozwu będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Rozliczenie kosztowe opłaty sądowej
rys. Rozliczenie kosztowe opłaty sądowej

Koszty opłat sądowych ponoszone przez przedsiębiorców w związku z wystąpieniem przez nich na drogę sądową w sprawie przeciwko kontrahentowi (dłużnikowi) nie zostały wyłączone z katalogu kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 ustawy o pdof). Dodatkowo za uznaniem tego typu wydatków za koszty podatkowe przemawia fakt, że mają one na celu wyegzekwowanie od kontrahenta niezapłaconych należności za sprzedane towary bądź usługi. Niewątpliwie takie działania mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i prowadzą do zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów. W efekcie wydatki poniesione w związku z wszczęciem postępowania sądowego są gospodarczo i racjonalnie uzasadnione z punktu widzenia tej działalności. Stąd opłacona przez wierzyciela opłata sądowa spełnia definicję kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o pdof). Wydatek ten jako koszt pośredni podlega rozliczeniu w kosztach podatkowych w dacie poniesienia opłaty. Zaliczenie go w ciężar firmowych kosztów wymaga jednak właściwego udokumentowania.

Wobec tego wskazaną w pytaniu opłatę sądową przedsiębiorca (wierzyciel) zaliczy do firmowych kosztów pod warunkiem posiadania dowodu zapłaty potwierdzającego jej poniesienie. Dla udowodnienia zasadności tego wydatku i związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorca ma obowiązek dysponować dowodami potwierdzającymi istnienie dochodzonej wierzytelności i danymi dłużnika.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60