rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016

Moment ujęcia wkosztach podatkowych wynagrodzeń pracowniczych (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

Wynagrodzenia płatne do 10-tego następnego miesiąca "wyszły" z konta firmowego 9 września w piątek, ale na konta pracowników "weszły" w poniedziałek, 12 września. Czy muszę je "wyjąć" z kosztów uzyskania przychodów za sierpień (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1037250)?

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowników
rys. Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowników
Jeśli w sytuacji, o której mowa w pytaniu, wynagrodzenia za sierpień br. obciążyły rachunek bankowy pracodawcy do 10-go września br., to wynagrodzenia te mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w sierpniu br. Nie trzeba ich zatem z kosztów sierpniowych "wyjmować".

Moment, w którym wynagrodzenia pracownicze ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów, określony został w art. 15 ust. 4g i art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o PDOP. Z przepisów tych wynika, że należności ze stosunku pracy stanowią koszty uzyskania przychodów:

  • w miesiącu, za który są należne - jeśli zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy,
     
  • w miesiącu ich wypłaty/postawienia do dyspozycji pracownika - gdy zostały wypłacone (postawione do dyspozycji pracownika) z uchybieniem ww. terminowi.

Ustawodawca nie określił, co należy uznać za moment wypłaty wynagrodzenia czy moment postawienia wynagrodzenia do dyspozycji pracownika. Jest to kłopotliwe w przypadku, gdy wynagrodzenie jest pracownikowi wypłacane przelewem. Czy za dzień wypłaty wynagrodzenia należy uznać: datę złożenia dyspozycji przelewu, datę obciążenia rachunku bankowego pracodawcy, czy datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy pracownika?

Naszym zdaniem, dniem wypłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego pracodawcy (a nie dzień złożenia dyspozycji przelewu czy dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy pracownika).

W przedmiotowej sprawie wynagrodzenia za dany miesiąc są pracownikom wypłacane do 10-go następnego miesiąca. Jeśli więc wynagrodzenia za sierpień br. obciążyły rachunek bankowy pracodawcy do 10-go września br., to nie ma przeszkód, aby wartość tych wynagrodzeń pracodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów w sierpniu br. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż środki pieniężne z tytułu tych wynagrodzeń wpłynęły na rachunek bankowy pracowników po 10. września br.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60