rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016

Pobór zaliczki na podatek od świadczenia urlopowego

Działalność gospodarczą rozpocząłem w styczniu 2016 r. W firmie zatrudniam 7 osób, którym w sierpniu będę wypłacał świadczenia urlopowe. Wypłaty te będą jednak dokonywane w trakcie miesiąca, a nie razem z wynagrodzeniem za pracę (wynagrodzenie płatne jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca). W jaki sposób powinienem obliczyć zaliczkę na podatek: czy rozliczać ją osobno od świadczenia urlopowego i wynagrodzenia, czy też pobrać ją na koniec miesiąca od sumy tych wypłat?

Pobór zaliczki na podatek od świadczenia urlopowego
rys. Pobór zaliczki na podatek od świadczenia urlopowego

Do przychodów ze stosunku pracy ustawodawca zalicza m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof, Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). W konsekwencji przychód taki stanowi również wypłacone pracownikowi świadczenie urlopowe będące rodzajem pozapłacowego świadczenia pracowniczego.

Pomimo tego, że świadczenia urlopowe zostały uregulowane przepisami o ZFŚS, nie mieszczą się w pojęciu działalności socjalnej, a ponadto nie są finansowane z tego Funduszu. To powoduje, że nie spełniają one kryteriów do zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, co oznacza, że pracodawca ma obowiązek je opodatkować dokonując ich wypłaty.


Aktualna wysokość świadczeń urlopowych dostępna jest w serwisie www.wskaźniki.gofin.pl, w dziale ZFŚS.
 


Cechą charakterystyczną wypłaty świadczenia urlopowego jest to, że zazwyczaj - tak jak to będzie miało miejsce w sytuacji opisanej w pytaniu Czytelnika - jej termin różni się od terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Wówczas zaliczkę na podatek dochodowy za dany miesiąc należy ustalać od każdej dokonanej wypłaty w sposób narastający - czyli rozliczając każdą kolejną wypłatę, trzeba łączyć ją z wypłatami wcześniejszymi. Rozliczenie ostatniej wypłaty stanowi jednocześnie korektę wcześniej dokonanych rozliczeń. W ten sposób zaliczka na podatek jest ustalona od sumy wypłat dokonanych pracownikowi w danym miesiącu (przykład).

Przykład

Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w normalnych warunkach pracy. Z umowy o pracę wynika, że jego wynagrodzenie brutto wynosi 3.500 zł. Przy obliczaniu zaliczki na podatek pracodawca stosuje koszty pracownicze w podstawowej wysokości, tj. 111,25 zł oraz dysponując aktualnym PIT-2 - również 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, tj. 46,33 zł. Wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc, zgodnie z obowiązującym w firmie pracodawcy regulaminem wynagradzania, następuje w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca.

Załóżmy, że pracownikowi 12 sierpnia 2016 r. zostanie wypłacone świadczenie urlopowe w kwocie 1.093,93 zł. Wówczas pracodawca zobowiązany będzie pobrać od niego zaliczkę na podatek. Z uwagi na to, że świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jak również nie jest ono uwzględniane w podstawie wymiaru składki zdrowotnej, pracodawca ustalając zaliczkę na podatek od tej należności dokona następujących obliczeń:

1) przychód ze stosunku pracy 1.093,93 zł
2) koszty uzyskania przychodu 111,25 zł
3) podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu):
1.093,93 zł - 111,25 zł = 982,68 zł
983,00 zł,
4) zaliczka na podatek
[(983,00 zł × 18%) - 46,33 zł]
130,61 zł
5) zaliczka do US po zaokrągleniu 131,00 zł
6) do wypłaty dla pracownika:
1.093,93 zł - 131,00 zł
962,93 zł

Załóżmy również, że 31 sierpnia 2016 r. pracodawca wypłaci temu samemu pracownikowi wynagrodzenie za sierpień. Ustalenie obciążeń z tytułu wszystkich wypłat wynagrodzeń dokonanych w sierpniu będzie przedstawiało się następująco:

1) wynagrodzenie za pracę 3.500 zł
2) świadczenie urlopowe 1.093,93 zł
3) podstawa wymiaru składek ZUS 3.500 zł
4) składki finansowane przez pracownika (13,71%): 479,85 zł,
5) podstawa wymiaru składki zdrowotnej 3.020,15 zł
6) składka zdrowotna:
7,75% 234,06 zł
9% 271,81 zł,
7) koszty uzyskania przychodu 111,25 zł
8) podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu):
(3.500 zł + 1.093,93 zł - 479,85 zł - 111, 25 zł) = 4.002,83 zł
4.003 zł
9) zaliczka na podatek:
[(4.003 zł × 18%) - 46,33 zł]
674,21 zł
7) zaliczka do US po zaokrągleniu:
(674,21 zł - 234,06 zł) = 440,15 zł
440 zł
8) do wypłaty dla pracownika: 2.439,34 zł
(3.500 zł + 1.093,93 zł) - (479,85 zł + 271,81 + 440 zł + 962,93 zł*)
* 962,93 zł - kwota netto wypłaty z 12 sierpnia 2016 r.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60