rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016

Ustalenie kosztu uzyskania przychodów ze zbycia udziałów spółki z o.o.

Wspólnik spółki z o.o., będący osobą fizyczną, posiada udziały w tej spółce, które nabył w różnym czasie, w różnej cenie i w różnej formie (za gotówkę i w formie aportu - środek trwały). Obecnie wspólnik ten zamierza sprzedać część udziałów tej spółki. Jak ustalić koszt uzyskania przychodów i jaką przyjąć kolejność rozchodu tych udziałów?

Koszt uzyskania przychodu ze zbycia udziałów ustala się w zależności od sposobu ich nabycia. Natomiast kolejność zbywanych udziałów ustala sam podatnik.

Przychody z odpłatnego zbycia udziałów zaliczane są do przychodów z kapitałów pieniężnych, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF. Zasady opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziałów reguluje art. 30b ustawy o PDOF. Z tego przepisu wynika, że podatek dochodowy oblicza się w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c ustawy o PDOF. Zatem za koszt uzyskania przychodów przyjmuje się:

  • nominalną wartość objętych udziałów w spółce na dzień ich objęcia - w przypadku nabycia udziałów za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
     
  • wydatki poniesione na nabycie (objęcie) udziałów - jeśli udziały zostały nabyte za gotówkę.

Z powyższego wynika, że w zależności od sposobu nabycia udziałów, różne są koszty uzyskania przychodów przy ich zbyciu. Od wysokości tych kosztów uzależniona jest wysokość dochodu. Generalnie kolejność zbycia udziałów ustala sam podatnik, gdyż ustawa o PDOF nie reguluje tej kwestii. Wprawdzie w art. 24 ust. 10 ww. ustawy ustalono zasady przyjmowania kolejności począwszy od najwcześniej nabytych, ale dotyczy to papierów wartościowych, a nie udziałów.

Natomiast w przypadku, gdy nie jest możliwa identyfikacja zbywanych udziałów, czyli gdy brak jest możliwości ustalenia daty i ceny ich nabycia, wówczas przyjmuje się zasadę że udziały są zbywane według kolejności, począwszy od najwcześniej nabytych. Wynika to z art. 30b ust. 7 w związku z art. 30a ust. 3 ustawy o PDOF. Tak też wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2016 r., nr ITPB1/4511-1248/15/HD.


Kiedy podatnik zbywający udziały rozlicza podatek dochodowy?

Podatek dochodowy od dochodu ze zbycia udziałów podatnik rozlicza sam dopiero po zakończeniu roku podatkowego, w którym uzyskał przychód z tego tytułu, składając zeznanie PIT-38.

Zeznanie to należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym i w tym samym terminie trzeba uiścić należny podatek. Dodajmy, że obowiązek złożenia zeznania wystąpi także w sytuacji, gdy na sprzedaży udziałów podatnik poniósł stratę. Stratę wykazaną w zeznaniu podatnik może odliczyć według zasad określonych w art. 9 ustawy o PDOF, czyli m.in. od dochodu z tego samego źródła.

Aktywne druki i formularze Wzór zeznania PIT-38 dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl
w dziale Podatki dochodowe

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60