rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016

Zwrócony zadatek jako firmowy koszt uzyskania przychodów

Podatnik świadczy usługi sprzedaży i montażu specjalistycznych maszyn wykorzystywanych w przetwórstwie spożywczym. W ramach tej działalności zawarł z innym przedsiębiorcą umowę zobowiązującą do dostarczenia, zamontowania i rozruchu urządzenia, które uprzednio miał sprowadzić z USA. Na poczet tej sprzedaży przyjął zadatek potwierdzony fakturą. Niestety, wymagany typ maszyny okazał się w tym czasie niedostępny. Przedsiębiorca zaproponował sprowadzenie urządzenia podobnego, ale kontrahent od umowy odstąpił i zażądał dwukrotności zadatku. Czy wypłacony (zwrócony) zadatek może być kosztem uzyskania przychodów?

TAK. Zgodnie z art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może zażądać sumy dwukrotnie wyższej.

Przepisy obydwu ustaw o podatku dochodowym, tj. art. 23 ust. 1 pkt 54 ustawy o pdof, Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. oraz art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy o pdop (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) stanowią, że do kosztów uzyskania przychodów nie mogą być zaliczane straty (koszty) powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy. Trzeba jednak podkreślić, że przywołane uregulowania dotyczą wyłącznie utraty zadatku przez wpłacającego. W opisanej sytuacji zadatek został otrzymany przez przedsiębiorcę, a zatem zakaz ujmowania w rachunku podatkowym tego typu strat go nie dotyczy.

Podatkowy charakter zwróconego zadatku w podwójnej wysokości należy zatem rozpatrywać w kontekście kryteriów wskazanych przez ustawodawcę w przepisach art. 22 ust. 1 ustawy o pdof oraz art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, zawierających definicję kosztów uzyskania przychodów. W tym kontekście można przyjąć, że wypłata na rzecz kontrahenta służyła zachowaniu (zabezpieczeniu) źródła przychodów. Było to bowiem świadectwo, że przedsiębiorca respektuje zawarte umowy i jest godnym zaufania partnerem w biznesie. Postępowanie to było też uzasadnione ekonomicznie, gdyż w przypadku braku zapłaty druga strona umowy mogła skutecznie dochodzić rekompensaty na drodze sądowej, co spowodowałoby powiększenie straty.

Należy jednak zaznaczyć, że zwrócony przez przedsiębiorcę zadatek może być u niego kosztem uzyskania przychodów tylko w tej części, w jakiej sfinansował go z własnych środków.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60