rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016

Odliczenie w PIT-37 składek ZUS z działalności opodatkowanej kartą podatkową

Jako przedsiębiorca opłacałem za siebie w 2015 r. składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Stosując opodatkowanie kartą podatkową nie mogłem przy rozliczaniu tego podatku odliczać składek na ubezpieczenia społeczne. Zamierzam je jednak odliczyć w zeznaniu PIT-37, w którym wykażę dochody z pracy i z tytułu zasiłku chorobowego. Czy takie odliczenie może być zakwestionowane?

W naszej ocenie, nie ma podstaw, by kwestionować odliczenie wspomnianych składek.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.), która reguluje opodatkowanie w formie karty podatkowej, dopuszcza możliwość pomniejszenia tego podatku wyłącznie o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 31 tej ustawy).

Szerszy katalog odliczeń przysługuje w przypadku dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. W zakresie uregulowanym w ustawie o PIT można wówczas korzystać z odliczeń od dochodu i podatku.

Wśród wydatków podlegających odliczeniu od dochodu są m.in. kwoty składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia społeczne podatnika (art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a updof). Prawo do odliczenia takich składek podlega ograniczeniom i nie ma zastosowania, w przypadku gdy:

  • podstawą ich wymiaru jest dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie ustawy o PIT lub objęty na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechaniem poboru podatku, oraz
     
  • składki te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W sytuacji opisanej w pytaniu, podatnik osiągał dochody opodatkowane według skali podatkowej, co pozwala mu skorzystać z odliczenia opłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne. Ponieważ w odniesieniu do tych składek nie wystąpiła żadna z wymienionych przesłanek skutkujących wyłączeniem prawa do ich odliczenia, uważamy, że brak jest podstaw do kwestionowania takiego odliczenia. W szczególności należy podkreślić, że w świetle regulacji zawartych w ustawie o PIT, prawo odliczenia składek nie zostało uzależnione od tytułu będącego podstawą ich naliczenia, czy formy opodatkowania osiąganych z tego tytułu dochodów (przychodów).

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60