rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015

Termin złożenia deklaracji VAT

Z tytułu VAT rozliczam się miesięcznie. Termin złożenia deklaracji VAT-7 za czerwiec 2015 r. przypada w sobotę 25 lipca 2015 r. Czy składając deklarację w poniedziałek 27 lipca br. zachowam ustawowy termin do jej złożenia?

TAK. Podatnicy rozliczający VAT za okresy miesięczne (tak jak Czytelnik) mają obowiązek składać deklaracje podatkowe do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Wynika to z art. 99 ustawy o VAT.

Zdarza się, że termin ten upływa w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy. W takiej sytuacji za ostatni dzień terminu uznaje się następny dzień po dniu lub dniach wolnych, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Wynika tak z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613).

Czytelnik nabrał wątpliwości co do terminu złożenia deklaracji zapewne po zmianie wcześniej przywołanego przepisu Ordynacji podatkowej, która nastąpiła od 1 stycznia 2015 r. Końcowa część tego przepisu wskazuje bowiem na możliwość określenia w innych ustawach wyjątku od zasady wynikającej z tego przepisu.

Aktualnie wyjątek jest jeden i dotyczy on terminu składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej - procedurze MOSS (art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o VAT).

Jak wynika z art. 133 ustawy o VAT deklaracje w procedurze MOSS składa się za okresy kwartalne do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, bez względu na to, czy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Przy czym należy podkreślić, że nie dotyczy to terminów składania "krajowych" deklaracji VAT. Nie dotyczy on także terminów płatności podatku. Przypomniał o tym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 31 marca 2015 r., nr IPPP2/4518-2/15-3/IZ, który zajmował się sprawą podatnika w stanie zbliżonym do tego przedstawionego w pytaniu.

Reasumując, jeżeli ostatni dzień terminu złożenia deklaracji VAT-7 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W sytuacji wskazanej w pytaniu, termin złożenia VAT-7 za czerwiec 2015 r. przesunie się na poniedziałek 27 lipca 2015 r.

Trzeba dodać, że w tym samym terminie należy sprostać obowiązkowi uiszczenia zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji VAT-7.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60