rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014

Dwóch nabywców na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Jestem rolnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Wraz z innym rolnikiem dokonałem zakupu środka trwałego (maszyny rolniczej), która będzie używana w obu gospodarstwach po 50%, na podstawie "umowy wspólnego używania maszyn". Na fakturze dokumentującej zakup maszyny widnieją moje dane i drugiego współwłaściciela. Czy w tej sytuacji przysługuje mi prawo do odliczenia 50% VAT wynikającego z przedmiotowej faktury? Nadmieniam, że zakupiona maszyna wykorzystywana będzie wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych.

Faktura powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Wynika to z art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Ustawodawca w żadnym z przepisów ustawy o VAT nie określa odrębnych uregulowań odnoszących się do faktury wystawianej w przypadku, gdy po stronie nabywcy występuje więcej niż jeden podmiot.


Nie ma przeszkód, aby na fakturze jako nabywcę wymienić więcej niż jedną osobę.


Jeżeli chodzi o prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury, o której mowa w pytaniu, należy odwołać się do art. 86 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT. Przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W omawianej sytuacji zatem przedmiotowa faktura, na której obok danych Czytelnika zamieszczone są dane drugiego podmiotu, nie pozbawia go prawa do odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego. Jest to oczywiście możliwe pod warunkiem, że zakup miał związek z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi. Zatem może on odliczyć odpowiednią część podatku, w zależności od swojego udziału (tu: 50%).

Taki pogląd potwierdził także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2014 r., nr ILPP2/443-238/14-3/AKr. Według organu podatkowego wystawienie faktury na dwa lub więcej podmiotów, które nabyły wspólnie ten sam towar, nie stoi na przeszkodzie obniżeniu przez każdy z nich należnego podatku o odpowiadającą udziałowi we współwłasności część kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60