rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 6 (366) z dnia 20.03.2014

Nota korygująca do faktury elektronicznej

Spółka otrzymała fakturę w formie elektronicznej, na której jest błąd w nazwie nabywcy. W jakiej formie należy skorygować taki błąd?

Fakturą jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Fakturą elektroniczną jest z kolei faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

Dane, jakie należy umieścić na fakturze elektronicznej są takie same jak w przypadku faktur wystawianych w formie papierowej.

Jeżeli faktura w formie elektronicznej, która dotarła do nabywcy, zawiera błędy (np. błąd w nazwie nabywcy), powinna zostać poprawiona. Jednym ze sposobów poprawienia danych w fakturze jest wystawienie noty korygującej przez nabywcę towaru czy usługi, na podstawie art. 106k ustawy o VAT. Notą korygującą można poprawić pomyłki na fakturze, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15 ustawy o VAT, czyli m.in. miary i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług, ceny jednostkowej netto, stawki podatku, kwoty należności ogółem.

Obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. przepisy dotyczące not korygujących ograniczają się do stwierdzenia, że "nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury". Przepisy nie stanowią ani o sposobie, ani o formie akceptacji. W szczególności nie wymagają już podpisu wystawcy faktury na nocie. W związku z tym nie ma przeszkód, aby nabywca wystawił i przesłał sprzedającemu notę korygującą w formie elektronicznej.

Wystarczająca w tym przypadku będzie także – tak jak przy fakturach elektronicznych – dorozumiana akceptacja noty przez wystawcę faktury. Jeśli wyraźnie nie sprzeciwi się on przesłanej mu nocie (także w formie elektronicznej) – przyjąć należy, że notę zaakceptował.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60