rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013

Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług budowlanych w 2014 r.

Świadczymy usługi budowlane. Jak w 2014 r. będziemy musieli rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT od wykonywanych przez nas usług?

Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług budowlanych w 2014 r.
rys. Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług budowlanych w 2014 r.

Obecnie w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi (art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT).

Od 1 stycznia 2014 r. art. 19 ustawy zostanie uchylony i zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego wynikać będą z nowo dodanego art. 19a ustawy o VAT. Zgodnie z podstawową zasadą obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę będzie się uznawać za wykonaną również w przypadku wykonania jej części, dla której określono zapłatę. Jeżeli jednak wcześniej podatnik otrzyma całość lub część należności, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania (w tej części).

Dla niektórych czynności ustawodawca od 2014 r. określił, tak jak i obecnie, szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku usług budowlanych obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał w momencie wystawienia faktury. Określać to będzie art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy. Przy czym w art. 19a ust. 7 ustawy o VAT wskazano, że w sytuacji, gdy podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4 ustawy, czyli w przypadku usług budowlanych 30. dnia od dnia wykonania usług. Gdy taki termin nie będzie określony, to obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą upływu terminu płatności.

Podkreślić jednak należy, że z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT wynika, że szczególny moment powstania obowiązku podatkowego będzie miał zastosowanie w sytuacji, gdy dla danej transakcji istnieje obowiązek wystawienia faktury, czyli np. dokonywanej na rzecz innego przedsiębiorcy. Oznaczałoby to, że w przypadku wykonania usługi budowlanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obowiązek podatkowy od 2014 r. będzie powstawał na zasadach ogólnych, czyli zasadniczo z chwilą wykonania usługi.

Przykład

Załóżmy, że podatnik w dniu 10 stycznia 2014 r. wykonał usługę budowlaną, którą udokumentuje fakturą wystawioną w dniu 20 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, czyli w styczniu 2014 r. W sytuacji gdyby podatnik fakturę tę wystawił np. 5 marca 2014 r., obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu, w którym upłynie 30. dzień od dnia wykonania usługi, czyli w lutym 2014 r.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60