rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016

Zawieszenie działalności w trakcie kwartału a złożenie deklaracji VAT-7K

Prowadzę działalność gospodarczą. Z tytułu VAT rozliczam się za okresy kwartalne. W październiku br. zawiesiłem wykonywaną działalność. W tej sytuacji powinienem złożyć deklarację VAT-7K za IV kwartał 2016 r. Kiedy powinienem ją złożyć? Czy mogę to zrobić w trakcie trwania IV kwartału?

Jednym z obowiązków czynnych podatników VAT jest miesięczne bądź kwartalne składanie deklaracji VAT w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu bądź kwartale. Deklaracje te składa się za każdy okres rozliczeniowy, niezależnie od tego, czy w danym okresie podatnik wykonał czynności opodatkowane, czy też nie.

Na podstawie art. 99 ust. 7a ustawy o VAT czynni podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, nie mają obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie.

Trzeba pamiętać, że nie wszystkich podatników i nie wszystkich sytuacji dotyczy zwolnienie z obowiązku rozliczania VAT w okresie zawieszenia. Zwolnienie to nie dotyczy bowiem podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikami. Mimo zawieszenia działalności podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji za te okresy rozliczeniowe, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego. Ponadto omawiane zwolnienie nie dotyczy okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczania podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego. Kwestie te reguluje art. 99 ust. 7b ustawy o VAT.

Z pytania wynika, że Czytelnik zawiesił działalność gospodarczą w październiku br., tj. w trakcie trwania IV kwartału. Oznacza to, że mimo zawieszenia ma on obowiązek złożenia deklaracji za IV kwartał br. Zawieszenie nie obejmuje bowiem pełnego okresu rozliczeniowego. Termin złożenia deklaracji VAT-7K upływa w dniu 25 stycznia 2017 r. Moim zdaniem nie ma przeszkód do złożenia deklaracji VAT-7K za IV kwartał br. w trakcie trwania kwartału, tak jak to zasugerowano w pytaniu, tym bardziej, że Czytelnik wie, iż w tym okresie nie będzie wykonywał już żadnych czynności z uwagi na zawieszenie działalności.

Reasumując, deklaracja za IV kwartał 2016 r. będzie ostatnią deklaracją, jaką złoży Czytelnik. Potem nie będzie miał on obowiązku składania deklaracji dla potrzeb VAT. Takiego obowiązku Czytelnik nie będzie miał za okresy rozliczeniowe objęte zawieszeniem, przy założeniu, że nie dotyczą go sytuacje wymienione w art. 99 ust. 7b ustawy o VAT.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60