rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 13 (421) z dnia 10.07.2016

Symbol PKWiU na fakturze

Czy faktura dokumentująca sprzedaż towaru wymienionego w załączniku nr 11 do ustawy o VAT oprócz oznaczenia "odwrotne obciążenie" powinna zawierać symbol PKWiU?

Wystawione przez podatnika faktury powinny zawierać dane wskazane w art. 106e ustawy o VAT oraz, w niektórych przypadkach, dane wymienione w rozporządzeniu w sprawie faktur. Przepisy te jednak nie przewidują konieczności ujmowania na fakturze symbolu PKWiU usługi czy towaru.

Jedynie w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych z VAT, co do zasady, podatnik jest zobowiązany dodatkowo wskazać na fakturze:

a) przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,

b) przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub

c) inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT podlega specjalnym zasadom opodatkowania, które przenoszą obowiązek rozliczenia VAT na nabywcę. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy zarówno dostawcą, jak i nabywcą jest czynny podatnik VAT, a przedmiotem dostawy są towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, które nie są objęte zwolnieniem od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 2art. 122 ww. ustawy.

W takim przypadku sprzedawca tych towarów wystawia fakturę, która nie określa stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto. Jednak na fakturze tej musi znaleźć się oznaczenie "odwrotne obciążenie".

Pomimo, że w wykazie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT ustawodawca powołuje symbole PKWiU, umieszczenie przez sprzedawcę tego symbolu na fakturze nie jest obowiązkowe (co nie oznacza, że taki symbol nie może być powołany).

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14 marca 2014 r., nr IPPP3/443-1165/13-2/LK, w której czytamy: "(...) Mając na uwadze, że Wnioskodawca z tytułu dostaw wyrobów stalowych (...) wystawia faktury gdzie zobowiązanym do rozliczenia z tytułu tych dostaw jest nabywca, to powinien na fakturze umieścić wyrazy «odwrotne obciążenie». Przy czym Wnioskodawca wystawiając fakturę dokumentującą wykonywanie przedmiotowych świadczeń może na niej umieścić określenie PKWiU, jak i podstawę prawną tj. art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, bowiem przepisy nie sprzeciwiają się umieszczaniu na fakturze dodatkowych adnotacji. (...) "

Reasumując

Na fakturze dokumentującej sprzedaż towaru z załącznika nr 11 do ustawy o VAT podatnik nie musi umieszczać symbolu PKWiU.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVat.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60