rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015

Ustalanie przychodu z usług budowlanych

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną świadczy usługi budowlane. W maju 2015 r. zawarł umowę na remont kotłowni, który był faktycznie wykonywany w okresie od 25.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Roboty zostały udokumentowane fakturą z 2.07.2015 r., protokół odbioru robót został podpisany 1.07.2015 r., a zapłata nastąpi do 10 lipca br. Jak w tej sytuacji ustalić moment powstania przychodu dla celów podatku dochodowego?

Przychodami z działalności gospodarczej osób fizycznych są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, a także podatku VAT (u tzw. VAT-owców). Stanowi tak art. 14 ust. 1 ustawy o pdof. Datą powstania takiego przychodu, z wyjątkami nieistotnymi dla analizowanego przypadku, jest dzień wykonania usługi albo częściowego jej wykonania, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 14 ust. 1c ustawy o pdof). Stąd ustalenia momentu powstania przychodu udokumentowanego fakturą z tytułu usługi budowlanej, o której mowa w pytaniu, należy dokonać z uwzględnieniem takich zdarzeń jak wykonanie usługi, wystawienie faktury (za wyjątkiem tzw. faktury zaliczkowej) lub uregulowanie należności (za wyjątkiem zaliczki i przedpłaty). W każdym przypadku decydujące znaczenie ma tu zaistnienie zdarzenia, które miało miejsce najwcześniej.


Ustawa o pdof nie określa szczególnego momentu powstania przychodu z tytułu usług budowlanych.


W podatku dochodowym moment wykonania usług budowlanych określa się na podstawie dokumentów potwierdzających ich przyjęcie i wykonanie, co potwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 26 czerwca 2014 r. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa. Jednym z nich może być protokół zdawczo-odbiorczy, w którym inwestor m.in. potwierdza wykonanie uzgodnionych wcześniej prac. Gdy z zawartej przez strony umowy wynika, że odbiór i rozliczenie zrealizowanych robót nastąpi po całkowitym ukończeniu inwestycji, wówczas przychód powstanie w momencie całkowitego jej zakończenia i rozliczenia, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Z pytania można wnioskować, że zdarzeniem, które nastąpiło najwcześniej, było wykonanie robót potwierdzone protokołem odbioru. Stąd datą powstania przychodu jest w omawianym przypadku 1.07.2015 r.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60