rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
Rozwiązania antykryzysowe dla firm (zobacz więcej)Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »POMOC DLA PRACODAWCY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (zobacz więcej)
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015

Otrzymany rabat powinien zmniejszać koszty podatkowe na bieżąco, a nie wstecz - wyrok NSA

Wartość otrzymanych rabatów z tytułu określonej wielkości zakupów powinna korygować koszty uzyskania przychodów na bieżąco, bez konieczności cofania się do okresu rozliczeniowego, w którym pierwotnie potrącono koszt podatkowy.

(wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 955/14)

W rozpatrywanej sprawie spółka za zakup odpowiedniej ilości towarów otrzymywała od kontrahentów rabaty. Faktury korygujące dokumentujące te rabaty otrzymywała po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym dokonała ww. zakupów.

Spółka uważała, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 4c pkt 1 ustawy o PDOP, z którego wynika, że zasadniczo koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Opierając się na powyższych regulacjach spółka uważała, że skoro otrzymała rabaty już po sporządzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok, o wartość tych rabatów powinna zmniejszać koszty uzyskania przychodów roku podatkowego, w którym je otrzymała. Spółka zapytała organ podatkowy, czy jej stanowisko jest prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał jednak, że spółka nie ma racji. Jego zdaniem, bez względu na to, czy poniesiony koszt ma charakter kosztu bezpośredniego (takimi kosztami są wydatki na zakup towarów), czy też kosztu pośredniego, wystawiona faktura korygująca nie zmienia momentu poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie jego wysokość. W związku z tym korekta wielkości kosztu powinna być zawsze rozliczana wstecz, tj. w okresie, w którym towar, którego rabat ten dotyczy, został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który uznał, że otrzymując rabaty spółka nie koryguje kosztów uzyskania przychodów. Wartość tych rabatów należy uznać za częściowy zwrot kosztów poniesionych na nabycie towarów, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o PDOP. To oznacza, że rabaty te stanowią przychód spółki, jeżeli wydatki, z którymi te rabaty są związane, zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Ostatecznie sprawa trafiła do NSA, który nie zgodził się ani z organem podatkowym, ani też z sądem administracyjnym I instancji.

NSA przywołał inny wyrok NSA, odnoszący się do ustalania momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów, w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o PDOP, w związku z otrzymaniem dopłaty na środek trwały, od którego dokonano uprzednio odpisów amortyzacyjnych (wyrok z 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1978/12). W przywołanym wyroku sąd stwierdził, że literalna wykładnia tego przepisu nie wskazuje na konieczność wstecznego korygowania kosztów podatkowych w przypadku dopłaty do środka trwałego, otrzymanej już po rozpoczęciu amortyzacji. Sąd ten podkreślił, że do czasu otrzymania dopłaty, podatnik ustalał odpisy amortyzacyjne od wysokości faktycznie poniesionych przez niego wydatków na nabycie (wytworzenie) środka trwałego. Skutki ekonomiczne dopłaty wystąpiły przecież w momencie otrzymania dopłaty, a nie od momentu rozpoczęcia amortyzacji nabytego środka trwałego.

NSA, orzekając w sprawie pytającej spółki wskazał, że powyższą argumentację można odnieść - z uwzględnieniem wszelkich odrębności wynikających z odmiennego stanu faktycznego - do rozpoznawanej sprawy. Stwierdził on ponadto, że:

"(…) Uwzględniając zasady praworządności, trudno zgodzić się ze stanowiskiem organu podatkowego, że korekta winna dotyczyć tych okresów, w których zaliczono wydatki w pierwotnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów. W takiej sytuacji należałoby dokonać korekty wcześniejszego rozliczenia podatkowego z wszelkimi konsekwencjami podatkowymi w postaci powstania zaległości i obowiązkiem zapłaty odsetek. Akceptacja stanowiska organu podatkowego prowadziłaby do sytuacji, w której podatnik zostałby obciążony negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, mimo że jego działaniu nie można by zarzucić naruszenia prawa. Reasumując, Minister Finansów błędnie uznał w zaskarżonej interpretacji, że korekta wysokości poniesionego wydatku powinna być zawsze odniesiona do okresu rozliczeniowego, w którym koszt został ujęty w ewidencji księgowej. (…)"


Od redakcji:

Obecnie wśród organów podatkowych prezentowany jest pogląd, że skutki faktur korygujących należy zawsze uwzględniać w kosztach podatkowych tego okresu rozliczeniowego, w którym wykazano koszt na podstawie faktury pierwotnej, bez względu na przyczynę korekty. Na poparcie swojego stanowiska argumentują one, że faktura korygująca odnosi się ściśle do stanu już zaistniałego w przeszłości i nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego. Modyfikuje ona jedynie wysokość kosztu wynikającego z faktury pierwotnej.

Wielokrotnie na łamach naszego czasopisma odnosiliśmy się krytycznie do ww. stanowiska organów podatkowych, wskazując na ogromne znaczenie przyczyny korekty. Wskazywaliśmy, że wsteczna korekta kosztów podatkowych ma uzasadnienie wyłącznie wtedy, gdy faktura korygująca była wynikiem błędu popełnionego na fakturze pierwotnej lub jest skutkiem okoliczności, które istniały w momencie wystawiania faktury pierwotnej, a których z różnych przyczyn nie uwzględniono przy wystawianiu tej faktury. Gdy natomiast faktura korygująca została wystawiona w związku z zaistnieniem "nowych" zdarzeń, które miały miejsce już po wystawieniu faktury pierwotnej, np. udzieleniem nabywcy rabatu, wówczas korekty kosztów podatkowych należy dokonać na bieżąco, bez "cofania" się do okresu, w którym pierwotnie potrącono koszt (o ile oczywiście koszt, którego korekta ta dotyczy, został już potrącony).

Zwróćmy uwagę, że odmienne stanowisko zajął WSA w Gliwicach w wyroku z 8 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 1214/14 (orzeczenie prawomocne). Sąd ten podzieli stanowisko organów podatkowych w przedmiotowej kwestii, wskazując:

"(…) bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, jeżeli dotyczy ona kosztów pośrednio związanych z przychodami, potrącanych w dacie ich poniesienia, korekta powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym koszty te zostały już ujęte. (...)

Skoro (…) ustawodawca (…) nie określił żadnych reguł dotyczących korekty wartości kosztów uzyskania przychodów w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma podstaw prawnych, aby przyjmować, że dla daty rozliczenia takiej korekty i w konsekwencji dla określenia momentu (daty) powstania obowiązku podatkowego istotne znaczenie mają okoliczności związane z wystawieniem faktury korygującej. (…)"

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.