rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015

Sposób wyliczania przychodu z ryczałtu samochodowego

Firma udostępnia nieodpłatnie pracownikom służbowe samochody osobowe do celów prywatnych (głównie na weekendy). W jaki sposób należy ustalać im przychód podatkowy z tego tytułu za miesiące kalendarzowe, które nie mają 30 dni, np. w lutym czy marcu?

Sposób wyliczania przychodu z ryczałtu samochodowego
rys. Sposób wyliczania przychodu z ryczałtu samochodowego

Od 1 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 12 ust. 2a-2c ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) wysokość przychodu z tytułu udostępnienia pracownikom służbowych aut na cele prywatne ustalana jest w formie kwotowego ryczałtu. Wynosi on miesięcznie 250 zł dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3, natomiast dla aut o pojemności większej - 400 zł.

W przypadku takiego użytkowania auta tylko przez część miesiąca, wartość świadczenia jest ustalana za każdy dzień - w wysokości 1/30 wskazanych kwot (art. 12 ust. 2a-2b ustawy o pdof). Z kolei gdy użytkowanie to jest częściowo odpłatne, wówczas wysokość pracowniczego przychodu wyznacza różnica pomiędzy jedną ze wskazanych wartości (tj. 250 zł lub 400 zł) i ponoszoną odpłatnością (art. 12 ust. 2c ustawy o pdof).

Jak z powyższego wynika, wysokość pracowniczego przychodu z tytułu otrzymania od pracodawcy świadczenia w postaci nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca nie jest uwarunkowana liczbą dni występujących w danym miesiącu. Wartość tego przychodu, poza pojemnością silnika użytkowanego przez pracownika auta, uzależniona jest jedynie od liczby dni, w których pracownik rzeczywiście miał udostępniony służbowy samochód do celów prywatnych. Stąd wysokość tego przychodu będzie identyczna za każdy dzień niezależnie od tego, czy dany miesiąc kalendarzowy ma 28, 29, 30 czy też 31 dni.

Przykład

W styczniu 2015 r. zakład pracy przez 16 dni udostępniał nieodpłatnie swojemu pracownikowi na cele prywatne służbowy samochód osobowy będący firmowym środkiem trwałym o pojemności silnika 2.500 cm3. U pracownika powstał z tego tytułu opodatkowany przychód ze stosunku pracy. Wartość przychodu za 1 dzień użytkowania auta obliczona zgodnie z art. 12 ust. 2b ustawy o pdof wyniosła 13,33 zł (tj. 400 zł : 30), stąd łączny przychód za styczeń wyniósł 213,28 zł (tj. 13,33 zł × 16 dni).

Z kolei w lutym 2015 r. ten sam zakład pracy przez 3 weekendy (tj. 6 dni) udostępniał innemu pracownikowi nieodpłatnie na cele prywatne służbowy samochód osobowy o pojemności silnika 1.300 cm3 będący przedmiotem leasingu operacyjnego. U pracownika powstał z tego tytułu opodatkowany przychód. Wartość przychodu za 1 dzień użytkowania auta wyniosła 8,33 zł (tj. 250 zł : 30), stąd łączny przychód za luty wyniósł 49,98 zł (tj. 8,33 zł × 6 dni).

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60