rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (388) z dnia 20.02.2015

Ulga na dzieci w świetle wyjaśnień resortowych - część II

Nowym rozwiązaniem obowiązującym przy rozliczaniu ulgi na dzieci w zeznaniu za 2014 r. jest możliwość uzyskania zwrotu nieodliczonej kwoty ulgi. Stosowanie przepisów regulujących tę ulgę Ministerstwo Finansów wyjaśniło w broszurze informacyjnej.

1. Zwrot niewykorzystanej ulgi

Ze znowelizowanych przepisów regulujących ulgę na dzieci wynika, że w przypadku gdy kwota przysługującego podatnikowi odliczenia jest wyższa od kwoty ulgi odliczonej w zeznaniu, to podatnikowi przysługuje kwota niewykorzystanej ulgi (tj. kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu).

Niewykorzystana część ulgi, której zwrotu można dochodzić, podlega ograniczeniu. Jej wysokość nie może być wyższa od sumy pobranych przez płatnika lub zapłaconych przez podatnika (w kraju lub za granicą) składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, które podlegają odliczeniu. Ustalając kwotę limitu, nie należy uwzględniać składek:

  • odliczonych w zeznaniu PIT-28 lub PIT-36L oraz
     
  • wykazanych jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A.

 

Przykład

Pani Katarzyna Bromska przez cały rok samotnie wychowywała dwoje dzieci. W złożonym zeznaniu podatkowym od podatku odliczyła tylko 700 zł. Kwota niewykorzystanej ulgi wyniosła 1.524,08 zł (2.224,08 zł kwota ulgi na dwoje dzieci - 700 zł kwota odliczona od podatku).

Podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zostały zapłacone od jej dochodów, wyniosły 4.733 zł. Zatem pani Katarzyna Bromska otrzyma z urzędu skarbowego dodatkowo całą kwotę niewykorzystanej ulgi, tj. 1.524,08 zł.

Podatnicy, którym w rozliczeniu za 2014 r. zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, w celu otrzymania zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi muszą złożyć zeznanie PIT-36 lub PIT-37 wraz z formularzem PIT/UZ. Formularz ten stanowi część uzupełniającą takiego zeznania.

Zwróć uwagę!

Podatnik korzystający z ulgi na dzieci wypełnia PIT-36 lub PIT-37 oraz PIT/O stanowiący załącznik do tych ze­znań. Jeżeli chce on otrzymać przysługującą kwotę niewykorzystanej ulgi na dzieci, składając zeznanie za 2014 r., dodatkowo musi wypełnić PIT/UZ.

2. Limit zwrotu u małżonków i wdowców

Odliczenie ulgi na dzieci dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub rodziców zastępczych, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Ustalając limit, w ramach którego tacy podatnicy mogą uzyskać zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi, należy uwzględnić ich łączną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Przykład

Państwo Jankowscy wspólnie wychowują czworo dzieci. Małżonka nie pracuje zawodowo, bowiem zajmuje się wychowywaniem dzieci. Kwota ulgi na dzieci, jaka przysługuje państwu Jankowskim wynosi 4.674,12 zł (2.224,08 zł kwota ulgi na dwoje dzieci + 2.000,04 zł kwota ulgi na trzecie dziecko + 450 zł kwota ulgi na czwarte dziecko, które urodziło się w listopadzie).

Małżonkowie złożyli zeznanie podatkowe wraz z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów. W zeznaniu od podatku odliczyli tylko 431 zł (tyle pozostało podatku po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne). Kwota niewykorzystanej ulgi wyniosła 4.243,12 zł.

Podlegające odliczeniu składki społeczne i zdrowotne, jakie zostały zapłacone od wynagrodzenia małżonka wyniosły 4.112 zł. W związku z tym państwo Jankowscy z tytułu niewykorzystanej ulgi otrzymają 4.112 zł.

Suma podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne obojga małżonków określa również maksymalną wysokość kwoty niewykorzystanej ulgi, o której zwrot może ubiegać się owdowiały małżonek. Przy czym ten sposób ustalenia limitu kwoty zwrotu dotyczy małżonka, który owdowiał w trakcie roku podatkowego, o ile związek małżeński, z którego pochodzą wspólne dzieci, zawarł on przed rozpoczęciem roku podatkowego (tj. gdyby nie śmierć małżonka warunek pozostawania w związku małżeńskim byłby spełniony).

Przykład

Państwo Nowakowscy byli małżeństwem. Wspólnie wychowywali troje małoletnich dzieci. Małżonka pod koniec roku, po urlopie wychowawczym wróciła do pracy. Niestety małżonek w tym samym roku zmarł tragicznie. Pani Agnieszka, chcąc jak najszybciej uzyskać zwrot nadpłaconego podatku, już w styczniu złożyła zeznanie podatkowe, w którym odliczyła 540 zł z tytułu ulgi na dzieci.

Przysługująca kwota ulgi na troje dzieci wynosi 4.224,12 zł. Kwota niewykorzystanej ulgi wyniosła zatem 3.684,12 zł.

Pani Agnieszka skorzystała ze szczególnej regulacji przewidzianej w przypadku śmierci jednego z małżonków, złożyła zeznanie podatkowe wraz z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów. W związku z tym do obliczenia kwoty niewykorzystanej ulgi uwzględniła również podlegające odliczeniu składki społeczne i zdrowotne pobrane od wynagrodzenia zmarłego męża. Łączna kwota składek małżonków wyniosła w sumie 4.365 zł. W konsekwencji pani Agnieszka otrzymała z urzędu skarbowego całą kwotę niewykorzystanej ulgi, tj. 3.684,12 zł.

3. Czy do zeznania należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do ulgi?

Podatnik nie ma obowiązku dołączać do zeznania podatkowego dokumentów potwierdzających prawo do ulgi. Jednak na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, jest on obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odli­czenia. W szczególności chodzi tu o odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej, lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a staro­stą, zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60