rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014

Zakup kompletu wypoczynkowego w kosztach podatkowych

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w mieszkaniu, w którym jednocześnie zamieszkuje, na jej potrzeby postanowił przeznaczyć jeden pokój o powierzchni 25 m2. Do tego pokoju nabył m.in. za kwotę 5.000 zł komplet wypoczynkowy w celu przyjmowania klientów. Czy jego wartością może obciążyć koszty firmowe?

Niewątpliwie prowadzenie działalności gospodarczej wymaga wyposażenia pomieszczeń, w których jest ona wykonywana, w odpowiedni sprzęt. W tej kwestii nie ma znaczenia to, czy działalność ta prowadzona jest w biurowcu, pawilonie handlowym, hali produkcyjnej, czy też prywatnym domu (mieszkaniu) podatnika, istotny jest natomiast jej zakres.

Prowadzenie własnej firmy w miejscu zamieszkania zazwyczaj związane jest z urządzeniem w nim biura. To z kolei pociąga za sobą konieczność zakupu niezbędnych do tego sprzętów, w tym m.in. biurka, szafy na dokumenty, komputera, drukarki, aparatu telefonicznego czy faksu. Poniesione na ten cel wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, gdyż spełniają warunki określone w definicji kosztu podatkowego (art. 22 ust. 1 ustawy o pdof). Jednocześnie trzeba pamiętać, że sprzęt ten powinien służyć prowadzonej działalności gospodarczej. To na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia, że wydatek obciążający koszty firmy był celowy z punktu widzenia prowadzonej działalności i ekonomicznie racjonalny. Wobec powyższego wydatek na zakup kompletu wypoczynkowego, o ile Czytelnik jest w stanie udowodnić, że mieści się on w zakresie pojęcia kosztu uzyskania przychodów, może obciążać firmowe koszty podatkowe. Jednak sposób jego rozliczenia uzależniony jest zarówno od wartości początkowej, jak i przewidywanego okresu użytkowania. Zasadniczo bowiem wydatek poniesiony na zakup sprzętu wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej może być rozliczany w kosztach bezpośrednio lub poprzez odpisy amortyzacyjne.

Jeżeli wartość początkowa danego składnika majątku, tak jak ma to miejsce w pytaniu, przekracza kwotę 3.500 zł, jest on kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, a podatnik będący jego właścicielem zamierza wykorzystywać go w prowadzeniu firmy dłużej niż rok, wówczas ma obowiązek ująć go w ewidencji środków trwałych i dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych według właściwej stawki. W tej kwestii uprzywilejowani są mali podatnicy oraz podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej - oni bowiem środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 KŚT (do grupy 8 KŚT zalicza się m.in. wyposażenie), z wyłączeniem samochodów osobowych, mogą amortyzować jednorazowo w roku podatkowym, w którym wprowadzili je do ewidencji środków trwałych.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60