rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (377) z dnia 1.09.2014

Przychody z innych źródeł w PIT-36 czy PIT-37?

Pracodawca w związku z rozwiązaniem z pracownikiem stosunku pracy wystawił mu informację PIT-11. Ponieważ już po rozwiązaniu z nim stosunku pracy opłacił za niego składki ZUS (w części, w której powinien je sfinansować pracownik), sporządził mu także informację PIT-8C, w której wykazał jako przychód kwotę stanowiącą równowartość tych składek. Na jakim formularzu, PIT-36 czy PIT-37, powinien rozliczyć się pracownik za 2014 r., jeżeli nie uzyska w tym roku innych przychodów podlegających opodatkowaniu?

W tym przypadku podatnik (były pracownik) uzyskane przychody, wynikające z informacji PIT-11 i PIT-8C powinien rozliczyć, korzystając z formularza PIT-36.

Kierując się Broszurą informacyjną do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2013 roku, wydaną przez Ministerstwo Finansów, zamieszczoną w serwisie www.druki.gofin.pl w dziale Podatki dochodowe, należy przyjąć, że podatnik powinien rozliczyć się na formularzu PIT-36.

Jak wyjaśniono w tej broszurze formularz ten przeznaczony jest m.in. dla podatników, którzy uzyskali przychody z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek.

Do takich przychodów należy zaliczyć świadczenie w postaci sfinansowania przez pracodawcę za byłego pracownika składek ZUS. Tego rodzaju świadczenia zaliczane są do przychodów z innych źródeł, od których płatnik nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek. Również podatnik nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek w ciągu roku od tego rodzaju świadczeń.

Płatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), który dokonuje wypłaty należności lub świadczeń z innych źródeł, z wyjątkiem:

  • dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c updof oraz
  • dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,

od których nie jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, musi sporządzić informację PIT-8C. Informację tę musi przekazać, w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Tak wynika z art. 42a updof.

Przychód wynikający z tej informacji podatnik powinien doliczyć w zeznaniu rocznym do pozostałych przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej (tu: przychodów ze stosunku pracy wynikających z informacji PIT-11), ustalić dochód i podatek należny za dany rok.

Wprawdzie wspomniana broszura dotyczy zeznania za 2013 r., jednak wyjaśnienia w niej zawarte dotyczące interesującej nas kwestii powinny pozostać aktualne także dla rozliczeń podatku dochodowego za 2014 r.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60