rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016

Korekta nieprawidłowo złożonego zeznania podatkowego

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przez pomyłkę złożył PIT-28, chociaż zakładając działalność w lutym 2015 r., wybrał jako formę opodatkowania zasady ogólne. Urząd skarbowy przyjął PIT-28 i poinformował, że należy złożyć PIT-36. Czy w tej sytuacji podatnik ma możliwość rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Korekta nieprawidłowo złożonego zeznania podatkowego
rys. Korekta nieprawidłowo złożonego zeznania podatkowego

Podatnik będzie miał prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem, po skorygowaniu zeznania PIT-28 i złożeniu do końca kwietnia (w br. - do 2 maja, gdyż 30 kwietnia przypada w sobotę) zeznania PIT-36 (jeżeli pozostałe warunki do wspólnego rozliczenia są spełnione). Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 8 ustawy o PDOF, wspólne opodatkowanie małżonków jest możliwe, jeśli:

1) podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,

2) pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,

3) między nimi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa,

4) do żadnego z nich w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy art. 30c tej ustawy (dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku) oraz przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem osiągających przychody z tzw. najmu prywatnego) albo ustawy o podatku tonażowym,

5) złożą wniosek o łączne opodatkowanie nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy.

Nie wyklucza takiego wspólnego opodatkowania sytuacja, gdy podatnik pierwotnie złożył nieprawidłowe zeznanie.

Jeżeli podatnik nie osiągnął przychodów objętych ryczałtem i wobec tego nieprawidłowo złożył PIT-28 "Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok", to najpierw powinien skorygować to nieprawidłowe zeznanie, czyli ponownie wypełnić PIT-28, zaznaczając w nim kwadrat 2 "korekta zeznania" (korekta do zera). Następnie, jeśli podatnik spełnia warunki do wspólnego opodatkowania z małżonkiem, to może złożyć do końca kwietnia 2016 r. (w br. - do 2 maja, gdyż 30 kwietnia przypada w sobotę) PIT-36, który przeznaczony jest m.in. dla prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, składających wniosek o wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Wyjaśnień udzieliła redakcja
Biuletynu Informacyjnego

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60