rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016

Roczne zeznanie studenta

Mam 22 lata, jestem studentką. W 2015 r. dorabiałam sobie na umowach zlecenia, z których łącznie mój dochód wyniósł 2.127 zł. Czy w sytuacji, gdy nie przekroczyłam wysokości dochodu wolnego od podatku, muszę złożyć zeznanie roczne za 2015 r.?

Obowiązek rozliczenia się za 2015 r. z fiskusem w zeznaniu rocznym uzależniony jest w przypadku Czytelniczki od sposobu, w jaki opodatkowane były należności z umów zlecenia uzyskane przez nią w tym samym roku.

Przychody uzyskiwane w ramach umowy zlecenia lub o dzieło podlegają zaliczeniu do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof). W przypadku gdy zleceniobiorca jest osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy, tak jak ma to miejsce w sytuacji opisanej w pytaniu, może on pobrać od takiej należności zaliczkę na podatek lub też zryczałtowany podatek dochodowy. Jeżeli bowiem kwota należności określona w umowie zlecenia zawartej z taką osobą nie przekracza 200 zł, wówczas płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 5a w związku z art. 41 ust. 4 ustawy o pdof) niepomniejszonego o koszty uzyskania przychodów. Tego typu przychody nie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Natomiast gdy jest ona wyższa, wówczas płatnik pobiera od niej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów (w wysokości 20% przychodu) oraz potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne (o ile dany przychód stanowił podstawę ich wymiaru). Tak obliczona zaliczka pomniejszana jest o składkę zdrowotną pobraną przez płatnika. Należności ze zleceń, od których płatnik pobiera zaliczkę na podatek, podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym wraz z ewentualnymi pozostałymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej.

Wobec tego, o ile wynagrodzenia Czytelniczki ze zleceń były opodatkowane ryczałtem, wówczas nie musi ona składać zeznania podatkowego. W przeciwnym wypadku powinna je rozliczyć składając do 2 maja 2016 r. (30 kwietnia 2016 r. przypada w sobotę) zeznanie PIT-37. Na obowiązek złożenia zeznania w tym drugim przypadku nie ma bowiem wpływu fakt, że łączne dochody Czytelniczki nie przekroczyły w skali roku kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku, gdyż złożenie zeznania nie jest uwarunkowane zaistnieniem takich okoliczności. Jednocześnie wówczas odzyska ona pobraną przez płatnika zaliczkę na podatek, z uwagi na to, że płatnik przy jej poborze nie uwzględniał 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. To powoduje, że studenci osiągający przychody z tego typu umów, jeżeli suma ich dochodów z tego tytułu nie przekroczy w skali roku kwoty 3.091 zł, składając zeznanie otrzymują zwrot całej pobranej w trakcie roku zaliczki.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60