rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015

Dokumentowanie skupu palet od ludności

Podatnik w celu udokumentowania skupu uszkodzonych palet drewnianych od osób niebędących przedsiębiorcami, sporządza na tę okoliczność dowód wewnętrzny. Czy postępuje prawidłowo? Palety, po ich naprawieniu, są odsprzedawane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Tak, w tym przypadku ponoszone wydatki mogą być dokumentowane dowodami wewnętrznymi.

W sytuacji opisanej w pytaniu drewniane palety skupowane od ludności stanowią odpady poużytkowe, które nie nadają się do dalszej odsprzedaży bez ich naprawy. Aby wydatki poniesione na nabycie tych palet mogły zostać uznane w działalności podatnika za koszty uzyskania przychodów i zaewidencjonowane w podatkowej księdze, muszą być prawidłowo udokumentowane.

Dowody księgowe, na podstawie których można dokonywać zapisów w podatkowej księdze, są wymienione w § 12 ust. 3, § 13 oraz 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037). W świetle tych przepisów, za dowody księgowe uważa się m.in. faktury, rachunki, dowody opłat, a także dowody wewnętrzne.

W przypadku tej ostatniej kategorii dowodów istotne jest, że mogą one być sporządzane na potrzeby udokumentowania w podatkowej księdze zapisów dotyczących ściśle określonych kosztów (wydatków). Sytuacje, w których sporządza się dowody wewnętrzne wyszczególnione są w § 14 ust. 2 rozporządzenia. Z uregulowań zawartych w pkt 6 tego przepisu wynika, że dowody wewnętrzne mogą dotyczyć zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych.

Mając na uwadze, że palety nabywane przez podatnika stanowią odpad poużytkowy, a ich zakupu dokonuje on od osób nieprowadzących działalności gospodarczej, należy uznać, że spełnione są warunki uprawniające do udokumentowania ponoszonych wydatków dowodem wewnętrznym. Na potwierdzenie tego stanowiska można przywołać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 lipca 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-103/15/WRz. Zatem, wystawiając dowody wewnętrzne na potwierdzenie poniesienia wydatków, o których mowa w pytaniu, podatnik postępuje prawidłowo.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z wymogami określonymi w § 14 ust. 1 rozporządzenia, dowody wewnętrzne powinny:

  • być sporządzone przez osobę, która bezpośrednio dokonała wydatku,
     
  • być opatrzone datą i podpisem takiej osoby,
     
  • zawierać przy zakupie nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość.

Na podstawie dowodów wewnętrznych spełniających te wymogi podatnik może wydatki związane z zakupem palet wpisywać w podatkowej księdze w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu".

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60