rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014

Nakaz płatniczy dla podatku od nieruchomości i rolnego

Jestem osobą fizyczną prowadzącą własną firmę. Nabyłem nieruchomości gruntowe, na których będzie wykonywana działalność gospodarcza oraz użytki rolne, które nie będą z nią związane (przeznaczę je na działalność rolniczą). Czy to prawda, że podatek od nieruchomości i podatek rolny będę mógł płacić łącznie?

TAK, pod warunkiem, że wszystkie grunty Czytelnika położone są na terenie tej samej gminy. Dla osób fizycznych zarówno podatek rolny, jak i podatek od nieruchomości ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów i przedmiotów opodatkowania. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (w zakresie podatku od nieruchomości) oraz informację o gruntach (w zakresie podatku rolnego), w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym). Tak wynika z art. 6c ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.).

Nakaz płatniczy jest "normalną" decyzją wymiarową w rozumieniu art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w której można wymierzyć więcej niż jeden podatek.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Ke 427/10

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60