rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (433) z dnia 1.01.2017

Ulga internetowa w zeznaniu ryczałtowca za 2016 r.

Za 2016 r. będę się rozliczał w zeznaniu PIT-28. Czy i na jakich zasadach mogę odliczyć od przychodu wydatki poniesione w roku podatkowym na używanie internetu?

W zeznaniu PIT-28 można odliczyć wydatki na używanie internetu, na warunkach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i z uwzględnieniem zasad dokonywania odliczeń od przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym.

Możliwość odliczania od dochodu poniesionych w roku podatkowym wydatków z tytułu użytkowania sieci internet przewiduje art. 26 ust. 1 pkt 6a updof. Do jego stosowania przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych odsyła art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Korzystanie z ulgi internetowej jest dopuszczalne przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • z prowadzonej działalności gospodarczej,
   
 • z umów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) zawartych poza działalnością gospodarczą, lub
   
 • ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, prowadzonej w warunkach określonych w art. 20 ust. 1c updof.

Aby jednak skorzystać z odliczenia, muszą być spełnione określone warunki.

W szczególności należy przypomnieć, że wydatki ponoszone z tytułu użytkowania internetu podatnicy mogą odliczać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, oraz dodatkowo pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata nie korzystali z tego odliczenia (art. 26 ust. 6h updof).

Oznacza to, że w zeznaniu PIT-28 za 2016 r. podatnik będzie mógł odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki na internet, jeżeli po raz pierwszy korzysta z odliczenia takich wydatków albo gdy po raz pierwszy odliczenie to zastosował w zeznaniu za rok 2015.

Zwróć uwagę!

Prawo podatnika do odliczenia wydatków na internet jest niezależne od tego, czy jego małżonek korzystał kiedykolwiek z ulgi internetowej.

Bez wpływu na prawo do odliczenia pozostaje to czy podatnik korzysta z internetu za pomocą stałego łącza internetowego, czy bezprzewodowo. Konieczne jest natomiast posiadanie dowodów stwierdzających poniesienie wydatków przez podatnika, na podstawie których można ustalić w szczególności:

 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego (usługę),
   
 • rodzaj zakupionej usługi,
   
 • kwotę zapłaty (art. 26 ust. 7 pkt 4 updof).
Zwróć uwagę!

Dowody poniesienia wydatków na używanie internetu mogą mieć formę elektroniczną (np. faktura w formacie PDF).

Stosując ulgę internetową, trzeba mieć na uwadze, że odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych, jednak nie więcej niż 760 zł. W tej kwocie odliczeniu podlegają m.in. opłaty abonamentowe za dostęp do internetu, koszty za impulsy telefoniczne naliczane przez operatora za dostęp do internetu poprzez modem, koszty używania internetu w kafejce internetowej. Poza zakresem ulgi pozostają natomiast wydatki na instalację internetu (w tym koszty montażu, aktywacji, okablowania), naprawę sprzętu czy odsetki za opóźnienie w zapłacie.

Podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może odliczyć od przychodów wydatki z tytułu użytkowania sieci internet, jeżeli nie zostały one odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o PIT.

Rozliczając ulgę internetową w zeznaniu PIT-28, należy pamiętać, że jeżeli osiąga się przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, kwotę wydatków podlegających odliczeniu należy rozliczyć proporcjonalnie, tj. w takim stosunku, w jakim przychód opodatkowany według danej stawki pozostaje w ogólnej kwocie przychodów.

Przykład

Podatnik w 2016 r. uzyskał przychody w wysokości:

 • 13.000 zł z działalności gospodarczej, opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 3% oraz
   
 • 7.500 zł z umowy najmu zawartej poza tą działalnością, opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5%.

Ogółem przychody podlegające rozliczeniu w PIT-28 wyniosły 20.500 zł.

Podatnik poniósł w 2016 r. wydatki z tytułu używania internetu w kwocie 720 zł, których nie odliczył od dochodu i nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o PIT. Zamierza je odliczyć w ramach ulgi internetowej, z której nie korzystał nigdy wcześniej.

Aby ustalić wielkość odliczeń przypadających na przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami ryczałtu, podatnik powinien:

1) ustalić udział przychodów opodatkowanych według poszczególnych stawek ryczałtu w przychodach ogółem:
- stawka 3% (13.000 zł : 20.500 zł) x 100 63,41%,
- stawka 8,5% (7.500 zł : 20.500 zł) x 100 36,59%,
2) obliczyć wielkość odliczeń od przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami:
- stawka 3% (720 zł x 63,41%) 456,55 zł,
- stawka 8,5% (720 zł x 36,59%) 263,45 zł,
3) odliczyć wydatki na używanie internetu od przychodów według poszczególnych stawek ryczałtu:
- stawka 3% (13.000 zł - 456,55 zł) 12.543,45 zł,
- stawka 8,5% (7.500 zł - 263,45 zł) 7.236,55 zł.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Rozliczenie podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60