rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014

PCC od ustanowienia hipoteki

Ustanowienie hipoteki jest czynnością podlegającą opodatkowaniu PCC. Istnieją przy tym dwie stawki podatku: 0,1% oraz 19 zł. Wybór odpowiedniej jest zależny od tego, czy wierzytelność zabezpieczona hipoteką istnieje i jej wysokość jest znana, czy też wysokości tej wierzytelności ustalić nie można. Istotny jest zatem rodzaj zabezpieczanej wierzytelności.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Spółka z o.o. zawarła z bankiem umowę, na mocy której bank udzielił spółce pożyczki do kwoty 7.800.000 zł. Zabezpieczenie spłaty pożyczki miała stanowić hipoteka do kwoty 11.700.000 zł. Wartość zabezpieczenia hipotecznego spłaty pożyczki nie mogła być jednak niższa niż 120% wartości niespłaconej kwoty pożyczki, obliczanej łącznie z naliczonymi odsetkami za okres pierwszego roku finansowania. Zarząd spółki złożył więc oświadczenie, w którym ustanowił hipotekę na zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu pożyczki, odsetek, kosztów postępowania i innych kosztów związanych z udzieleniem, wykorzystaniem i spłatą pożyczki.

W związku z powyższym spółka wystąpiła z zapytaniem, czy w takiej sytuacji odprowadzić należy jeden podatek w kwocie 19 zł, czy też pobrać podatek według stawki 0,1% od wierzytelności głównej (kwoty pożyczki) oraz dodatkowo podatek w kwocie 19 zł od wierzytelności ubocznych, np. odsetek. Zdaniem spółki w przypadku ustanowienia hipoteki stanowiącej zabezpieczenie zarówno wierzytelności istniejącej (kwoty głównej pożyczki), jak i wierzytelności o wysokości nieokreślonej (odsetek, kosztów, itp.), płacąc podatek spółka powinna zastosować stawkę w wysokości 19 zł.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Wskazał, iż stawka podatku od ustanowienia hipoteki wynosi 0,1% od kwoty zabezpieczonej wierzytelności w przypadku hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących. Z kolei na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej podatek wynosi już stałe 19 zł. Zastosowanie jednej z tych stawek nie jest jednak uzależnione od rodzaju ustanowionej hipoteki. Jeżeli zatem ustanowiona hipoteka zabezpiecza wierzytelności istniejące, należy stosować stawkę podatku w wysokości 0,1% kwoty zabezpieczonej lub zabezpieczonych wierzytelności. W przypadku, gdy hipoteka zabezpiecza wierzytelności o wysokości nieustalonej lub zabezpiecza zarówno wierzytelności istniejące, jak i wierzytelności o wysokości nieustalonej, podatek wyniesie 19 zł.

Organ przypomniał, że nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która weszła w życie dnia 20 lutego 2011 r. wprowadziła jeden rodzaj hipoteki. Tym samym zniesiony został podział hipoteki na hipotekę zwykłą oraz kaucyjną, gdy chodzi o nowo ustanawiane hipoteki. Do pojęć tych nie odwołuje się jednak ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych jest ustanowienie hipoteki. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również wierzytelność przyszłą.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lipca 2014 r., nr IPPB2/436-328/14-2/MZ)

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60