rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014

Miejsce opłacania podatku od środków transportowych przez spółkę jawną

Prowadzimy działalność jako spółka jawna. Zamierzamy w ramach spółki nabyć samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Wiemy, że trzeba będzie regulować za niego podatek od środków transportowych. Czy organem właściwym będzie organ podatkowy, na terenie którego spółka ma siedzibę, czy organ, na terenie którego znajduje się miejsce zamieszkania wspólników spółki?

Do regulowania zobowiązania w zakresie podatku od środków transportowych ustawodawca zobowiązał osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.


Organem podatkowym właściwym w sprawie podatku od środków transportowych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).


Spółka jawna, jako spółka osobowa, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Tak wynika z art. 8 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). Oznacza to, że spółka może nabyć we własnym imieniu wspomniany w pytaniu samochód ciężarowy. Wówczas w dowodzie rejestracyjnym będzie widniała jako właściciel tego pojazdu. Zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

Zatem właściwy do pobierania podatku będzie organ podatkowy, na terenie którego znajduje się siedziba spółki jawnej. Miejsce zamieszkania wspólników spółki nie ma w tym przypadku znaczenia. Takie samo stanowisko w opisywanej kwestii zajął m.in. Urząd Miasta w Zduńskiej Woli w piśmie z dnia 27 grudnia 2005 r., nr D.III.3114-9/05.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60