rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013

Podatki i opłaty lokalne w 2014 r.

Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zazwyczaj odprowadzają podatek od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej oraz muszą regulować podatek za część wykorzystywanych środków transportowych. Zobowiązania te często stanowią znaczne obciążenie dla firmy. W 2014 r. stawki podatków i opłat lokalnych ulegną zmianie.


Maksymalne stawki

Górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych co roku ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten ustalany jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Monitorze Polskim w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Następnie Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia górne granice stawek kwotowych na kolejny rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. wyniósł 100,9% w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. Tym samym wzrostowi uległa górna granica stawek kwotowych o 0,9% (patrz tabela). Dla przypomnienia można wskazać, iż stawki na 2013 r. wzrosły o 4%.


Różne podatki w poszczególnych gminach

Natomiast różnice w stawkach podatków obowiązujących w poszczególnych gminach wynikają z tego, iż o wysokości podatków i opłat lokalnych decydują rady gmin. Same gminy są zaś ograniczone stawkami maksymalnymi.

Dodatkowo w odniesieniu na przykład do podatku od nieruchomości za grunt rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności:

 • lokalizację,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • rodzaj zabudowy,
 • przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.


Minimalne stawki

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje również minimalne wysokości stawek w odniesieniu do kilku przypadków podatku od środków transportowych. Ma to zastosowanie w odniesieniu do samochodów ciężarowych o dmc równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równą lub większą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. W tym przypadku stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzednim. Jeśli wskaźnik ten nie przekracza 5%, stawki obowiązujące w danym roku nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2014 r.

Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,89 zł
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
4,56 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
0,46 zł

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,74 zł
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
23,03 zł
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
10,75 zł
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej
4,68 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej
7,73 zł
Podstawa prawna: (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 724)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.)

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60