rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 90 (1027) z dnia 12.11.2013

Podatek od gruntów leśnych w 2014 r.

Kupiłem nieruchomość, która w ewidencji figuruje jako grunt leśny. Od tego gruntu muszę płacić podatek leśny. Jaka będzie wysokość obciążającego mnie podatku w 2014 r.?

Podatek od gruntów leśnych w 2014 r.
rys. Podatek od gruntów leśnych w 2014 r.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zgodnie z definicją ustawową, za działalność leśną uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wynika tak z art. 3 ustawy o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465). Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cenę tę ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Za pierwsze trzy kwartały 2013 r. cena ta wyniosła 171,05 zł za 1 m3. Niemniej rada gminy posiada kompetencję do obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, o której była mowa wcześniej.

Oznacza to, że wszelkie informacje o ostatecznej wysokości podatku leśnego Czytelnik będzie mógł potwierdzić w urzędzie gminy, właściwej dla miejsca położenia gruntu leśnego bądź na jej stronie internetowej (prowadzonej w ramach Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl).

Warto również dodać, że osoba fizyczna sama nie oblicza wysokości podatku. Ma jedynie obowiązek zgłosić informację o posiadanych gruntach do organu podatkowego. Następnie otrzymuje od organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) stosowną decyzję ustalającą wysokość zobowiązania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60