rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013

Zalany magazyn a podatek od nieruchomości

Budynek magazynowy został zalany w stopniu uniemożliwiającym wykorzystywanie go przez wiele miesięcy w działalności gospodarczej. Jak ten budynek opodatkować podatkiem od nieruchomości?

Zalany magazyn a podatek od nieruchomości
rys. Zalany magazyn a podatek od nieruchomości

Budynki i grunty znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innej osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowuje się najwyższą stawką podatku od nieruchomości, chyba że przedmioty te nie są lub nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej ze względów technicznych (art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b) w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm., dalej: u.p.o.l.).

Natomiast art. 6 ust. 3 u.p.o.l. nakazuje obniżenie lub podwyższenie podatku, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistnieje zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku. Takimi zdarzeniami są niewątpliwie powódź, zalanie, wybuch, pożar itp. Z pytania wynika, że budynek magazynu nie może być aktualnie wykorzystywany w działalności gospodarczej właśnie ze względów technicznych. W tej sytuacji obowiązkiem podatnika było skorygowanie deklaracji na podatek od nieruchomości na 2013 r. w terminie 14 dni od dnia zalania wraz z podaniem nowej stawki podatku. Ponieważ nastąpi zmiana stawki podatku, na przewidzianą dla budynków "pozostałych", podatek ulegnie obniżeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zalanie.

Gdy budynek w wyniku remontu zostanie doprowadzony do stanu używalności, podatnik powinien ponownie skorygować deklarację na podatek, podwyższając stawkę podatku od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończy remont.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60