rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015

Wyburzenie budynku a podatek od nieruchomości

Zamierzam wyburzyć budynek wykorzystywany w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Od kiedy będę mógł przestać opłacać za niego podatek od nieruchomości?

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których on istniał. Wynika to z art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Bez wątpienia budynek przestaje istnieć po zakończeniu rozbiórki, czyli wykonaniu wszelkich związanych z tym prac. Niemniej jednak, w myśl definicji zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W orzecznictwie sądowym panuje pogląd, zgodnie z którym obowiązek podatkowy wygasa, gdy budynek traci swoje przymioty. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 23 lutego 2011 r., sygn. akt III SA/Po 792/10, stwierdził, że obowiązek podatkowy nie istnieje po zakończeniu prac rozbiórkowych obiektu. Jednakże zaznaczył, że prace takie najczęściej są rozciągnięte w czasie, w związku z czym jeszcze przed definitywnym zakończeniem rozbiórki może dojść do wygaśnięcia obowiązku podatkowego na skutek utraty przez obiekt cech konstytutywnych budynku. Jeżeli więc dany obiekt, w wyniku rozbiórki, zostanie pozbawiony charakterystycznego (niezbędnego) elementu, wówczas nie stanowi już "budynku" w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tym samym przestaje być przedmiotem opodatkowania.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60