rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015

Podatek od nieruchomości przedsiębiorcy-rolnika

Osoba fizyczna posiada gospodarstwo rolne (grunt o powierzchni ponad 1 ha) i prowadzi działalność gospodarczą (sklep). Ostatnio nabyła budynek - halę do remontu lub rozbiórki ze względu na zły stan techniczny. Czy od tego budynku musi płacić podatek od nieruchomości, mimo że budynek nie służy do prowadzenia działalności gospodarczej?

Aby odpowiedzieć na pytanie Czytelnika, należy rozważyć dwie kwestie. Po pierwsze, czy nabyty budynek położony jest na gruntach gospodarstwa rolnego. Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej nie podlegają bowiem podatkowi od nieruchomości. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Drugi warunek to konieczność, by budynki te służyły tylko i wyłącznie działalności rolniczej. Nie mogą więc być wykorzystywane do działalności gospodarczej Czytelnika. Jeżeli oba te warunki są spełnione, to budynek (hala) nie będzie podlegał opodatkowaniu omawianym podatkiem. Jeśli jednak choć jeden z tych warunków nie jest spełniony, to hala będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W związku z tym, że Czytelnik jest jednocześnie przedsiębiorcą, to w grę będzie wchodzić opodatkowanie tego budynku stawką najwyższą właściwą dla przedsiębiorców. Przy czym w takim przypadku należy rozważyć kwestię ewentualnego złego stanu technicznego hali, o którym wspomniano w pytaniu.

Kwestia niemożności wykorzystania danej nieruchomości ze względów technicznych jest przedmiotem wielu orzeczeń sądowych. Przykładowo WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 22 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Ol 298/14, stwierdził, że "Brak możliwości wykorzystania przedmiotu opodatkowania do prowadzenia działalności gospodarczej, powinien mieć charakter trwały. Przejściowe niewykorzystywanie przez podmiot gospodarczy nieruchomości lub jej części służącej do wykonywania działalności gospodarczej (np. z powodu remontu, modernizacji), nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości, nie miały zastosowania do tej nieruchomości stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą".

Jeżeli więc nabyta hala ma być remontowana przez Czytelnika, to w takim przypadku będzie istniała konieczność regulowania podatku od nieruchomości według stawek właściwych dla przedsiębiorców. Sam fakt przeznaczenia obiektu do rozbiórki też nie stanowi okoliczności uprawniającej do obniżenia bądź zwolnienia z opodatkowania. Ponieważ ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera definicji "względów technicznych", dlatego w ślad za orzecznictwem należy przyjąć, że pod pojęciem tym trzeba rozumieć okoliczności uniemożliwiające wykorzystywanie obiektu do działalności gospodarczej, które mają charakter obiektywny i stanowią trwałą przeszkodę do prowadzenia działalności gospodarczej. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia, gdy doszło np. do zawalenia budynku, czy też wydano decyzję o rozbiórce, które uniemożliwią dalsze użytkowanie obiektu.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60