rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017

Problemy z opodatkowaniem farm wiatrowych

W wyniku nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych od 1 stycznia br. zmieniła się podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych. Zmiana ta przełożyła się na znaczący wzrost tego podatku, uderzając w inwestorów energii odnawialnej. Ministerstwo Energii po wielu interwencjach zauważyło ten problem i przygotowało projekt zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Do 2017 r. opodatkowane części farmy wiatrowej

Wraz ze wzrostem inwestycji w odnawialne źródła energii i pojawieniem się farm wiatrowych uwidocznił się też problem z opodatkowaniem ich podatkiem od nieruchomości. Problem istotny zarówno dla inwestorów, jak i dla gmin, które są beneficjentami tego podatku. Sprowadzał się on do tego, czy podatek ten powinien być pobierany tylko od wartości fundamentu i wieży wiatraka, czy też od całości farmy wiatrowej łącznie z elementami technicznymi, jak np. turbiny. NSA w wyroku z dnia 25 listopada 2010 r. (sygn. akt II FSK 1382/09) stwierdził, że "Urządzenia techniczne służące bezpośrednio wytwarzaniu energii elektrycznej, takie jak generator (turbina), wirnik ze skrzydłami, skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia energetyczna, instalacja alarmowa zdalnego sterowania nie mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości". Przyjęta linia orzecznicza oznaczała, że w odniesieniu do elektrowni wiatrowych za budowlę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane uznawano jedynie obiekty budowlane i części budowlane urządzeń technicznych, to jest fundamenty, maszty, wieże, słupy przyłącza, a nie całość elektrowni wiatrowej.

Podatek od całości budowli

Ten stan rzeczy uległ zmianie z dniem 1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Art. 2 pkt 1 tej ustawy wprowadził nową definicję elektrowni wiatrowej. Zgodnie z nią jest to budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składająca się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jednocześnie w art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, zawierającym definicję pojęcia "budowla", zrezygnowano z podziału elektrowni wiatrowych na części budowlaną i niebudowlaną, a w załączniku do tej ustawy umieszczono elektrownie wiatrowe obok dotychczas wpisanych obiektów w postaci wolno stających kominów i masztów, określając je pod względem klasyfikacji jako budowle. Wprowadzenie do porządku prawnego tych zmian spowodowało znaczący wzrost wysokości podatku od nieruchomości w przypadku farm wiatrowych. Przy czym zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych nastąpiły faktycznie od dnia 1 stycznia 2017 r. z uwagi na brzmienie art. 17 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zgodnie z którym do dnia 31 grudnia 2016 r. podatek od nieruchomości dotyczący elektrowni wiatrowych ustalało się i pobierało zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Niektórzy inwestorzy próbowali kwestionować dokonane na tej podstawie w 2017 r. wymiary podatku od nieruchomości. Niestety, bez skutku. Sądy bezwzględnie stały po stronie gmin i orzekały na ich korzyść. Przykładowo WSA w Gorzowie Wlkp. w wyroku z dnia 5 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Go 95/17) stwierdził, że od 1 stycznia 2017 r. elektrownia wiatrowa "w całości", a nie tylko jako część budowlana (fundament i maszt) urządzenia technicznego stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i jako taka podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.


Stawka podatku od nieruchomości dla budowli wynosi obecnie 2%.

Przywrócenie poprzedniego stanu

Obwiązująca ustawa o podatkach i opłatach lokalnych staje się niejako "ofiarą" zmian w innych ustawach, zwłaszcza przy odesłaniach do ustawy Prawo budowlane. Ministerstwo Energetyki na skutek sygnałów otrzymywanych od środowisk inwestorów energii odnawialnej zauważyło błąd w przepisach obowiązujących od 1 stycznia br. i postanowiło wprowadzić zmiany mające na celu przywrócenie uprzednio obowiązujących, korzystniejszych zasad opodatkowania farm wiatrowych. Ministerstwo podnosi, że celem zmiany wprowadzonej w definicji budowli zawartej w Prawie budowlanym oraz w załączniku do tej ustawy, nie była zmiana w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Obecnie więc trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nowelizacji przewiduje przede wszystkim zmiany dotyczące art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, zawierającego definicję budowli oraz dotyczące załącznika do tej ustawy. Zmiana ta automatycznie spowoduje modyfikację w zakresie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Fakt ten będzie miał wpływ na wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, gdyż podatek ten będzie pobierany wyłącznie od ich części budowlanych, nie zaś od całości budowli. Zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych nastąpią od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustawa wejdzie w życie.

Obecnie projekt omawianej ustawy trafił do uzgodnień i konsultacji publicznych.

budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także części budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961)

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.