rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Posiadam trzy środki transportowe (samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony). Jak powinienem je wykazać w deklaracji na podatek od środków transportowych? Czy muszę wypełniać załącznik do deklaracji?

Informacje o pojazdach podlegających obowiązkowi podatkowemu uwidacznia się w części D deklaracji DT-1 "Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania". Wykazać tutaj należy pojazdy podlegające opodatkowaniu, zaznaczając czy pozostają one we współwłasności, czy nie, a także wskazując należną kwotę podatku.

Dane dotyczące parametrów technicznych, czyli dopuszczalna masa całkowita, masa własna, mogą wynikać m.in. z następujących dokumentów:

 • dowodu rejestracyjnego pojazdu,
   
 • karty pojazdu,
   
 • wyciągu ze świadectwa homologacji,
   
 • świadectwa zgodności, odpisu decyzji zwalniającej ze świadectwa homologacji,
   
 • zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu przez uprawnionego diagnostę zatrudnionego w upoważnionej stacji kontroli pojazdów.

W części D deklaracji Czytelnik powinien wskazać wyłącznie te pojazdy, od których zobowiązany jest opłacać podatek.

W deklaracji w pozycji 80 należy podać kwotę podatku za dany rok podatkowy obliczoną przez zsumowanie kwot z pozycji 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75 i 79. Kwoty rat podatku lub podatku wykazane w pozycjach 81 i 82 należy zaokrąglić do pełnych złotych. Zaokrąglania dokonuje się w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa do pełnych złotych.

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych środków transportu należy uwidocznić w załączniku do deklaracji DT-1 - DT-1/A. Jeden załącznik zawiera dane dotyczące trzech środków transportowych. W przypadku większej liczby pojazdów trzeba złożyć odpowiednio więcej załączników.

Fragment załącznika DT-1/A
Fragment załącznika DT-1/A

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60