rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017

Pierwsza deklaracja na podatek od nieruchomości spółki partnerskiej

Spółka partnerska rozpoczęła swoją działalność z początkiem tego roku. Na podstawie umowy zawartej z miastem dzierżawimy lokal usługowy. W umowie znajduje się zapis, że to spółka jest podatnikiem podatku od nieruchomości za ten lokal. Czy musimy również składać deklarację na ten podatek do urzędu miasta, skoro lokal jest własnością miasta?

TAK. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem (art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.). To zaś oznacza, że obowiązek regulowania tego podatku obciąża Czytelników bezpośrednio na mocy przepisów prawa. Taki zapis nie musiał nawet znaleźć się w umowie dzierżawy.

Spółka jest zobowiązana składać co roku, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (wójt, burmistrz, prezydent miasta), deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. Poza tym ma obowiązek odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia zmian związanych z przedmiotem opodatkowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Nie ma tu znaczenia fakt, że właścicielem dzierżawionej nieruchomości jest jednostka samorządu terytorialnego.

Jeżeli obowiązek podatkowy (nabycie nieruchomości, zawarcie umowy dzierżawy) aktualizuje się po dniu składania pierwszej deklaracji, tj. po 31 stycznia danego roku podatkowego, podatnik jest zobowiązany złożyć taką deklarację w ciągu 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Nie obowiązuje ustawowy wzór takiej deklaracji. W organie podatkowym należy złożyć deklarację na formularzu obowiązującym w gminie, na terenie której znajduje się przedmiot opodatkowania (nieruchomości).


Spółki niemające osobowości prawnej, takie jak spółka partnerska, składają deklaracje i opłacają podatek od nieruchomości na zasadach obwiązujących osoby prawne.


W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej obwiązuje zasada samonaliczania podatku od nieruchomości. W związku z tym spółka jest zobowiązana wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60