rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016

Stawka podatku dla garaży w budynkach wielorodzinnych

Garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki przewidzianej dla tzw. budynków pozostałych.


STAN FAKTYCZNY:

Prezydent Miasta w decyzji z dnia 15 stycznia 2016 r. ustalił podatnikowi podatek od nieruchomości na 2016 r. w kwocie 145 zł za garaż w budynku wielorodzinnym. Na decyzję tę podatnik wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kolegium na podstawie wypisu z rejestru lokali ustaliło, że znajdujący się w bryle budynku mieszkalnego garaż stanowi przedmiot odrębnej własności lokalu o charakterze niemieszkalnym i posiada odrębną księgę wieczystą. W związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. przewidzianej dla budynków lub ich części "pozostałych". SKO uznało, że organ podatkowy zastosował właściwą stawkę podatkową. Potwierdziło, że gdy garaż został wyodrębniony jako lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, stanowiącym odrębną nieruchomość i odrębny przedmiot opodatkowania, nie dzieli losu budynku lub jego części, w związku z czym nie może być opodatkowany stawką właściwą dla nieruchomości mieszkalnych.

Skarżący wniósł o uchylenie obu decyzji. Stwierdził, że nie kwestionuje zasadności obciążenia go przez organ podatkiem, podważa natomiast zasadę obciążenia go podatkiem od nieruchomości według stawki dla budynków pozostałych. Argumentował, że przedmiotowy garaż nie stanowi przedmiotu odrębnej własności, jest jedynie miejscem postojowym w podziemnej hali budynku mieszkalnego wielorodzinnego, która to hala stanowi przedmiot odrębnej własności. Miejsce postojowe należące do niego nie jest samodzielną nieruchomością lokalową. Podniósł też, że zamieszkuje budynek wielorodzinny, w którym znajduje się miejsce postojowe przez niego użytkowane, zatem stanowi ono swoiste dopełnienie mieszkania.


SĄD ORZEKŁ:

WSA wskazał, że z dołączonego do skargi aktu notarialnego wynika, iż spółka z o.o. na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu była właścicielem udziału w lokalu niemieszkalnym - garażu położonym w budynku wielorodzinnym. Spółka sprzedała swój udział w tej nieruchomości - garażu wraz z prawami z nim związanymi m.in. skarżącemu podatnikowi. Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego, że w rozpatrywanej sprawie nie mamy do czynienia z odrębną własnością lokalu, a jedynie z miejscem postojowym w hali budynku mieszkalnego na skutek podziału garażu do korzystania. WSA jednoznacznie stwierdził, że garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W konsekwencji WSA oddalił skargę podatnika.

(wyrok WSA w Kielcach z dnia 11 sierpnia 2016 r., sygn. akt I SA/Ke 392/16 - orzeczenie nieprawomocne)

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60