rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016

Opodatkowanie samochodu wniesionego do spółki cywilnej

Samochód ciężarowy przedsiębiorcy został wniesiony aportem do spółki cywilnej, lecz w dowodzie rejestracyjnym nie figurują wszyscy wspólnicy. Kto ma opłacać podatek od środków transportowych i w którym urzędzie?

Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

  • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
     
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
     
  • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy obciąża solidarnie wszystkich współwłaścicieli.

Poprzez wniesienie samochodu do spółki cywilnej (czyli wspólnego majątku wspólników tej spółki) dokonuje się przeniesienia jego własności na wspólników spółki cywilnej. Spółka cywilna nie ma zdolności prawnej i nie może być właścicielem majątku, jednak "jej majątek" stanowi wspólny majątek wspólników. Tak wynika z art. 863 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Zgodnie z art. 862 K.c., do tego rodzaju wniesienia własności do spółki stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Jeżeli więc samochód ciężarowy został wniesiony do spółki, to stał się współwłasnością jej wspólników, a skoro środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Reasumując, w przypadku gdy samochód zostaje wniesiony do spółki cywilnej, to staje się współwłasnością jej wspólników, a obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Bez względu na wielkość udziału w pojeździe, każdy ze współwłaścicieli odpowiada za zobowiązania w podatku od środków transportowych do pełnej wysokości i niezależnie od odpowiedzialności innych współwłaścicieli. Potwierdzenie takiego stanowiska można znaleźć również m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 373/14.

Warto zaznaczyć, że wszyscy współwłaściciele (wspólnicy spółki cywilnej) powinni złożyć - w terminie 14 dni od dnia wniesienia aportem samochodu do spółki - deklaracje na podatek transportowy na formularzu według ustalonego wzoru organowi podatkowemu właściwemu dla tej osoby, która jest wpisana w dowodzie rejestracyjnymi i tam płacić należny podatek. W przypadku wpisania w dowodzie rejestracyjnym kilku współwłaścicieli, właściwym organem podatkowym jest organ odpowiedni dla osoby, która została wpisana w dowodzie jako pierwsza.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60